НАЦІОНАЛЬНА ФЕДЕРАЦІЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ - NATIONAL COMBAT HORTING FEDERATION OF UKRAINE

Емблема Національної федерації бойового хортингу України: (PDF) - (PNG) - (JPEG) - (TIFF, EPS, AI :RAR) - (Завантажити всі файли разом). Вся символіка НФБХУ
Керівництво і Комітети Національної федерації бойового хортингу України, виконавчі та почесні органи
Вищий керівний орган - КОНФЕРЕНЦІЯ Національної федерації бойового хортингу України
Президент Національної федерації бойового хортингу України
ПОЧЕСНИЙ Президент Національної федерації бойового хортингу України
Перший віце-президент Національної федерації бойового хортингу України
Віце-президент Національної федерації бойового хортингу України з організаційної роботи
Віце-президент Національної федерації бойового хортингу України з регіонального розвитку
Віце-президенти Національної федерації бойового хортингу України з фахових напрямів і регіональної роботи
Президія Національної федерації бойового хортингу України
Директор Національної федерації бойового хортингу України
Організації-засновники Громадської спілки "Національної федерації бойового хортингу України"
Атестаційна Колегія НФБХУ
Тренерська колегія НФБХУ
Cуддівська Колегія НФБХУ
Дисциплінарна колегія НФБХУ
Науково-методична колегія НФБХУ
Навчально-спортивна колегія НФБХУ
Наглядова рада НФБХУ
ПРЕС-СЛУЖБА НФБХУ

Статутні та реєстраційні документи Національної федерації бойового хортингу України

СТАТУТ Громадської спілки "Національна федерація бойового хортингу України"
ЕТИЧНИЙ КОДЕКС БОЙОВОГО ХОРТИНГУ
Символіка, емблеми і логотипи бойового хортингу
СТАТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ
РЕПОЗИТАРІЙ EWCHFR - електронний архів наукових публікацій Всесвітньої федерації бойового хортингу (WCHF)
НАКАЗИ Президента НФБХУ

    Вступ у члени Національної федерації бойового хортингу України   

Загальний порядок подання та оформлення вступних документів для фізичних та юридичних осіб

Порядок оформлення та умови подання вступних документів для фізичних осіб для вступу в якості індивідуального члена ГС «Національна федерація бойового хортингу України»

1. Досягти вік 14 (чотирнадцять) років.

Порядок оформлення та умови подання вступних документів для юридичних осіб (організацій) для вступу в якості колективного члена ГС «Національна федерація бойового хортингу України»

4. Подати заяву про вступ до Федерації на бланку організації за підписом керівника з додатком завірених печаткою організації копій наступних документів:
А). Виписка з протоколу компетентного керівного органу Організації з рішенням про вступ до Федерації.
Б). Копія статуту Організації, завірена.
В). Копія свідоцтва про реєстрацію організації.
Г). Копія свідоцтва про внесення організації до єдиного реєстру.
Д). Копія свідоцтва про постановку на податковий облік.
Е). Перелік членів організації з вказівкою посад (у вільній формі).
Ж). Анкета керівника організації
З). Анкета організації
Ваші заява і документи будуть розглянуті на найближчому засіданні Президії Федерації і Президент Федерації, на підставі рішення Президії Федерації прийме Вас в члени Федерації. Умови і порядок вступу до ГС «Національна федерація бойового хортингу України» розроблені і діють відповідно до законодавства України і є обов'язковими для виконання всіма фізичними та юридичними особами, бажаючими вступити в організацію.

  НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ І МОНОГРАФІЇ З БОЙОВОГО ХОРТИНГУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ
Єрьоменко Е. А. Концепція розвитку бойового хортингу в системі освіти України : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, ГС «Національна федерація бойового хортингу України. – К.: ГС «НФБХУ», 2020. – 122 с.
Єрьоменко Е. А. Міжнародна кваліфікаційна програма бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України, Національна федерація бойового хортингу України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 200 с.
Єрьоменко Е. А. Проблеми та перспективи розвитку бойового хортингу в Україні : монографія / Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 147 с.