МЕДИЧНА КОЛЕГІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ФЕДЕРАЦІЇ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ УКРАЇНИ: медичне обслуговування спортивних змагань і здоров'язберігальні технології бойового хортингу

Медична колегія Національної федерації бойового хортингу України

Медичне обслуговування спортивних змагань з бойового хортингу здійснюється колективом професійних лікарів 

Збільшити фото

Голова медичної колегії Національної федерації бойового хортингу України
Міжнародний майстер бойового хортингу, чорний пояс - 4 ранк;
Лікар вищої категорії
Чемпіон світу і Європи, багаторазовий чемпіон України;
Суддя національної категорії з бойового хортингу
Освіта вища медична: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
Контакти:
Тел.: +38-067-786-07-70 моб.
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100010286359553
Профіль наукового рейтингу в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=0XvxJAgAAAAJ

Збільшити фото

Заступник голови медичної колегії Національної федерації бойового хортингу України
Чемпіонка світу і Європи, багаторазова чемпіонка України;
Суддя першої категорії з бойового хортингу;
Лейтенант медичної служби Збройних Сил України, військова кафедра Всеукраїнської військової медичної академії;
Освіта вища медична: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
Освіта вища педагогічна: кафедра хортингу та реабілітації Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України, спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" (Диплом бакалавра В21 № 025801 від 23.06.2021 р.).
Контакти:
Тел.: +38-068-721-00-00 моб.
E-mail: veronikteam@gmail.com
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/e.veronichka
Профіль наукового рейтингу в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iBT283UAAAAJ
Профіль науковця в ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5186-5205

Збільшити фото

Помічник Президента Національної федерації бойового хортингу України
Майстер бойового хортингу, чорний пояс - 1 ранк;
Лікар-хірург
Волонтер-парамедик, Учасник АТО/ООС
Кандидат у майстри спорту України;
Суддя першої категорії з бойового хортингу
Лейтенант медичної служби Збройних Сил України
Освіта вища медична: Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова.
Контакти:
Тел.: +38-097-743-08-93 моб.
E-mail: rbentsak3@gmail.com
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100006944027193

Збільшити фото

Заступник голови медичної колегії Національної федерації бойового хортингу України
Міжнародний майстер бойового хортингу, 6 ранк
Лікар вищої категорії
Керівник київського клубу бойового хортингу "Сапсан"
Майстер спорту України
Освіта вища медична: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.
Освіта вища педагогічна: Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність "Фізичне виховання".
Контакти:
Тел.: +38-067-465-73-26+38-093-142-21-67.
E-mail: horting.podol@gmail.com
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/ruslan.kiblinskiy
Профіль наукового рейтингу в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=n-2_groAAAAJ
  

  
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАХОДІВ ТА ОЗДОРОВЧОГО НАПРЯМУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у методиці виховання фізичної культури й основ здоров’я та визначення працездатності спортсменів учнівського і студентського віку [Електронний ресурс] / Е. А. Єрьоменко, М. М. Дорошенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – 2021. – Вип. 4 (134). – С. 45–54. – Режим доступу : https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/387/376.
Демчук С. Р. Чинники здорового способу життя студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом / С. Р.Демчук, Е. А. Єрьоменко, В. Е. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. міжнар. наук.-практ. конфер., 4–5 січня 2021 р., Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Фак-т підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, Каф. спец. дисциплін та організації професійної підготовки ; наук. кер. П. В. Пашко ; голова оргком. Е. А. Єрьоменко [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 3. – С. 218–233.
Карасевич С. А. Бойовий хортинг та біологічне значення рухової активності спортсменів / С. А. Карасевич, Е. А. Єрьоменко, О. В. Близнюк // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 245–264.
Самоха І. М. Важливість фізичного здоров’я для розвитку особистості спортсмена бойового хортингу / І. М. Самоха, Е. А. Єрьоменко, Р. В. Кібліцький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 205–221.
Биченко Є. Л. Функціональний прояв здоров'я спортсмена бойового хортингу в різних сферах життєдіяльності / Є. Л. Биченко, Е. А. Єрьоменко, О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 897–910.
Ільницький І. Р. Розвивальне і здоров’язберігальне середовище тренувальної системи бойового хортингу / І. Р. Ільницький, Е. А. Єрьоменко, О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 436–452.
Карасевич С. А. Дитячо-юнацька програма оздоровчих занять з бойового хортингу для школярів : метод. посіб. / С. А. Карасевич, М. М. Дорошенко, Е. А. Єрьоменко ; Мін-во освіти і науки України, Інститут модернізації змісту освіти. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 188 с.
Самоха І. М. Застосування методик здоров'язберігальної педагогіки бойового хортингу в умовах активної тренувальної діяльності / І. М. Самоха, Д. М. Самоха, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. міжнар. наук.-практ. конфер., 4–5 січня 2021 р., Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Фак-т підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, Каф. спец. дисциплін та організації професійної підготовки ; наук. кер. П. В. Пашко ; голова оргком. Е. А. Єрьоменко [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 3. – С. 766–784.
Формування в учнівської та студентської молоді здорового способу життя в процесі військово-патріотичного виховання засобами бойового хортингу / З. М. Діхтяренко, О. І. Остапенко, М. Д. Зубалій, В. С. Шевчук // Фізичне виховання в рідній школі. – К. : ДІВП Видавництво «Педагогічна преса», 2021. – № 2 (131). – С. 29–32.
Дорошенко М. М. Вправи для розвитку правильного дихання у юних спортсменів бойового хортингу / М. М. Дорошенко, Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 342–357.
Кібліцький Р. В. Методика проведення заходів оздоровчого спрямування для учнів спортивних секцій бойового хортингу / Р. В. Кібліцький, В. Е. Єрьоменко, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1526–1541.
Самоха І. М. Профілактика шкідливих звичок особистості у системі бойового хортингу / І. М. Самоха, Е. А. Єрьоменко, Р. В. Кібліцький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 224–244.
Карасевич С. А. Оцінка здоров'я і формування характеру спортсмена бойового хортингу / С. А. Карасевич, Е. А. Єрьоменко, С. А. Бабурнич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 97–124.
Бабурнич С. А. Адаптивний напрям бойового хортингу для осіб з інвалідністю, визначення та оцінка фізичної працездатності, аеробної продуктивності і толерантності до навантажень / С. А. Бабурнич, Е. А. Єрьоменко, О. В. Близнюк // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 565–579.
Сазонова Т. В. Елементи здорового способу життя у системі бойового хортингу / Т. В. Сазонова, Е. А. Єрьоменко, О. В. Каменюка // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 202–223.
Сокол Є. М. Методи уникнення шкідливих звичок спортсменами бойового хортингу / Є. М. Сокол, Е. А. Єрьоменко, О. В. Каменюка // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 1020–1030
Карасевич С. А. Формування у юного спортсмена бойового хортингу культури здорового та безпечного життя / С. А. Карасевич, Е. А. Єрьоменко, С. А. Бабурнич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 116–132.
Кібліцький Р. В. Профілактика травмування та підтримання здоров’я спортсменів бойового хортингу / Р. В. Кібліцький, І. М. Самоха, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 412–426.
Ільницький І. Р. Критерії ефективності використання основ здорового способу життя учнями спортивної секції бойового хортингу / І. Р. Ільницький, Е. А. Єрьоменко, К. М. Кукушкін // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 843–861.
Сокол Є. М. Бойовий хортинг як ефективний засіб фізичної та психічної реабілітації людини / Є. М. Сокол, Е. А. Єрьоменко, Р. В. Кібліцький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 580–597.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг та медико-фізіологічні чинники самоконтролю школярів і студентів за фізичним навантаженням у процесі тренувальної діяльності [Електронний ресурс] / Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2021. – Вип. 194. – С. 106–115. – Режим доступу : https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/795/728.
Рибалко В. Б. Фізична культура спортсмена бойового хортингу як провідний фактор здорового способу життя / В. Б. Рибалко, Е. А. Єрьоменко, М. С. Куцкір // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 1623–1639.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у програмі позааудиторних занять із загальнофізичної підготовки, виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 190. – С. 66–75.
Кукушкін К. М. Виховне та оздоровче призначення програми бойового хортингу / К. М. Кукушкін, Е. А. Єрьоменко, І. М. Самоха // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 10–24.
Сокол Є. М. Бойовий хортинг як середовище здорового способу життя / Є. М. Сокол, Е. А. Єрьоменко, О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 265–282.
Єрьоменко Е. Медико-біологічні основи впливу бойового хортингу на організм людини / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 121–136.
Єрьоменко Е. А. Науково-інноваційні підходи до виховання фізичної культури та освоєння оздоровчих цінностей бойового хортингу школярами і студентами [Електронний ресурс] / Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки. – 2021. – Вип. 192. – С. 67–76. – Режим доступу : https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/736/672.
Єрьоменко Е. Медико-біологічні та морфофункціональні особливості бойового хортингу у процесі виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 112–121.
Бойовий хортинг: фізіологічні показники адаптації спортсменів до фізичних навантажень / Е. А. Єрьоменко, Б. Б. Шаповалов, Д. Ю. Рудей, О. М. Гречаний, О. О. Ляховець // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 321–334.
Кукушкін К. М. Ціннісне ставлення учнів бойового хортингу до спортивної підготовки та здоров’я / К. М. Кукушкін, Е. А. Єрьоменко, С. А. Карасевич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 22–38.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі вищої освіти як засіб виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. А. Єрьоменко // Фізичне виховання: проблеми та перспективи : монографія / Мін-во освіти і науки України, Польський нац. ун-т. – Житомир : Рута, 2020. – С. 255–270.
Єрьоменко Е. А. Наукове обґрунтування психолого-педагогічних умов виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом [Електронний ресурс] / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт /» – 2020. – Вип. 3(123). – С.47–56. – Режим доступу : https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.3(123).09.
Єрьоменко Е. Формування фізичної культури та цінностей здорового способу життя студентської молоді як передумова спортивних успіхів у бойовому хортингу / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 261–274.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як чинник формування військово-патріотичних здібностей, фізичної культури та основ здоров’я учнівської молоді / Е. А. Єрьоменко, І. В. Кузора // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/». – 2020. ¬ Вип. 8 (128) 20. – С. 61–69.
Ганчева В. І. Бойовий хортинг: методика застосування дихальних вправ у процесі занять / В. І. Ганчева, Е. А. Єрьоменко, Г. А. Коломоєць // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 667–682.
Єрьоменко Е. Медико-фізіологічні чинники самоконтролю за фізичним навантаженням на тренуваннях з бойового хортингу у процесі виховання фізичної культури студентів / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 127–138.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як засіб виховання патріотичних якостей, фізичної культури та основ здоров’я школярів і студентів [Електронний ресурс] / Е. А. Єрьоменко, К. М. Кукушкін // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт /. – 2020. – Вип. 5 (125). – С. 71–80. – Режим доступу : https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.5(125).13.
Єрьоменко Е. А. Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров’я для студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 11 (119) 19. – С. 71–79.
Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 10 (118) 19. – С. 49–56.
Оржеховська В. М. Бойовий хортинг: регламентація і спрямованість рухової активності спортсменів / В. М. Оржеховська, Е. А. Єрьоменко, О. А. Мухін // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 652–667.
Федорченко Т. Є. Бойовий хортинг і методика проведення занять в умовах здоров'язберігальної педагогіки / Т. Є. Федорченко, Е. А. Єрьоменко, В. Е. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 695–713.
Шишко А. П. Ефективність особистісно орієнтованої технології формування здорового способу життя школярів і студентів у процесі занять бойовим хортингом / А. П. Шишко, Е. А. Єрьоменко, В. П. Кривенко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 1158–1171.
Пеньков Ю. М. Змістовні характеристики складових здорового способу життя учнів секції бойового хортингу у закладі позашкільної освіти / Ю. М. Пеньков, Е. А. Єрьоменко, Д. В. Мірчев // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 1143–1157.
Єрьоменко Е. А. Ціннісні орієнтації спортсменів бойового хортингу на здоровий спосіб життя / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 25–42.
Кібліцька А. О. Модель організації спільної діяльності педагогів і батьків як умова формування здорового способу життя учнів бойового хортингу / А. О. Кібліцька, Р. В. Кібліцький, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 1113–1127.
Шукалюк Ю. С. Фізична реабілітація осіб з інвалідністю та визначення толерантності до навантажень у процесі занять бойовим хортингом / Ю. С. Шукалюк, Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 525–538.
Єрьоменко В. Е. Гігієнічні основи здорового способу життя спортсмена бойового хортингу / В. Е. Єрьоменко, Р. В. Кібліцький, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 321–340.
Краснова С. П. Бойовий хортинг у фізичному вихованні студентів як засіб укріплення здоров’я / С. П. Краснова, О. В. Буток, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1360–1378.
Єрьоменко Е. А. Культура спортсмена бойового хортингу в дотриманні оздоровчих життєвих звичок / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 862–881.
Шукалюк Ю. С. Духовні чинники як важливі компоненти здоров'я і благополуччя спортсменів бойового хортингу / Ю. С. Шукалюк, Е. А. Єрьоменко, С. В. П’ятіков // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 518–534.
Степанюк А. В. Режими помірних фізичних навантажень для учнів з ослабленим здоров'ям у процесі гурткових занять з бойового хортингу / А. В. Степанюк, Е. А. Єрьоменко, С. Р. Демчук // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 507–524.
Кривенко В. П. Вплив культурного розвитку юних спортсменів бойового хортингу на ставлення до свого здоров’я / В. П. Кривенко, Е. А. Єрьоменко, С. А. Бабурнич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1314–1328.
Кашира Р. В. Класифікація впливу компонентів, методик і фізичних вправ бойового хортингу, які сприяють формуванню здорового способу життя людини / Р. В. Кашира, Е. А. Єрьоменко, С. А. Бабурнич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 1172–1186.
Єрьоменко Е. А. Фізична культура спортсмена бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 61–80.

 
    Оздоровчі заняття бойовим хортингом   
Стисла характеристика оздоровчої програми бойового хортингу
Біг і вправи з обтяженнями зміцнюють організм
Фізкультура - для здоров'я, спорт - за рахунок здоров'я
Атлетична гімнастика
Розвиток  плечового поясу
Форсовані вправи збільшують силу і розміри м'язів
Основні принципи накачування грудних м'язів
Спортивна форма і періоди цілорічного тренування у бігу

    Здоров'язберігальні технології для тренування спортсменів бойового хортингу   

Силовий тренинг
Оздоровче значення плавання
Біг
Тренування спринту
Рух - це здоров’я
Особиста гігієна
Домашній тренажер
Метеочутливість
Лікування методами народної медицини
Прополiс
Лікувальне голодування

Основи психологічного і фізіологічного збереження здоровя

Розвиток атлетичних здібностей
Вплив оздоровчої фізичної культури на здоров'я
Система заходів, спрямованих на зміцнення здоров'я людини
Народна фізкультура зміцнює організм
Роль дихальної гімнастики в житті людини
Регулярний біг уповільнює старіння в людей похилого віку
Фізичне виховання та зміцнення здоров'я людини

    Здоровий спосіб життя   

Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя
Вправи на пляжі
17 порад по боротьбі з безсонням 
Для Вашого здоров'я 
Гімнастика в кріслі 
Відпочивайте в лазні на здоров’я 
Водна гімнастика 
Наука видужання й омолодження 
Очищення крові та судин 
Оздоровлення рухом
Нормальний кровообіг – здорове життя
Значення бігу як оздоровчого засобу
Здоров'я хребта- здоров'я судин
Комплексна методика регулювання й зменшення маси тіла
Засоби, які допоможуть при варикозі
Цілющі властивості бігу на місці
Вправи для оживлення капілярів
Гармонія - основа здоров'я
Вправи для поліпшення кровопостачання мозку
Культура особистої гігієни
Здоровя людини на клітинному рівні
Здоров’я – найбільший дар природи
Основи особистої гігієни
Звільнись від живота
Секс і вік
Як протистояти безсонню

Необхідно терміново і активно включатися в боротьбу з наркоманією, як органам державної влади, так і громадянам України, використовуючи для цього весь арсенал доступних засобів. Відволікання молоді від вулиці і залучання їх до здорового способу життя – є одна з важливих цілей, яку ставить в своїй роботі перед тренерським колективом Президія Національної федерації бойового хортингу України.
  ***   Бойовий хортинг проти наркоманії. Едуард Єрьоменко.    *** 
Бойовий хортинг – це брати відповідальність на себе, і колектив федерації втручається в загальнодержавну боротьбу з наркоманією методами безпосереднього контакту з молоддю у спортивних залах, спрямування її в здорове і повноцінне майбутнє життя.
 

 

     Духовні сили   

Як стати сильною духом людиною
Цілющі сили усередині нас
Навчіться бути щасливими
Тренуя свідомість Ви подолаєте негативні відчуття
Як подолати хворобу
Сильний дух зміцнює здоровя
Вплив імені чоловіка на його характер та судьбу
Про бідність та багатство. "Бесіди уві сні"
Народитися знову
Карма і прагнення до духовного росту
Позитивні та негативні емоції при спілкуванні
Пілатес - тіло створюється розумом
Правильний сон – засіб відновлення організму
Проблеми життя та смерті в духовному досвіді людства

     Оздоровлення сонцем    

Енергія сонця
Сонячні ванни
Сонячна їжа
Як уберегтися від сонця

     Оздоровлення водою   

Лікування морською водою
Водна гімнастика

     Оздоровлення повітрям    

Енергія повітря
Що значить правильно дихати
Шкірний подих, оздоровлення й відновлення функцій шкіри
Освоєння правильного подиху
Вправи для поліпшення кровопостачання мозку
Суть і значення дихання для організму. Склад повітря
Правильний подих і видих лікує різні захворювання

     Види загартування організму    

Нетрадиційні форми загартування: фітотерапія, аромотерапія
Правила і прийоми загартування
Верхня та нижня кінцівки людського скелету

     Необхідні фізіологічні і анатомічні знання    

Серце
М’язова система

     Застосування корисних та лікарських рослин    

Лікарські рослини: верес звичайний, хвощ польовий, хміль звичайний
Фітотерапія і дієта сечостатевої системи
Беладона. Валеріана лікарська
Горобина звичайна, малина звичайна, обліпиха крушиноподібна
Лікарські рослини: цикорій дикий
Суниці — не тільки ласощі
Ахіллесова трава (деревій звичайний). Мати-й-мачуха
Кульбаба лікарська. Женьшень звичайний. Шипшина собача
Морська капуста
Нагідки лікарські (крокіс). Нечуйвітер волохатий. Синюха блакитна
Калина звичайна. Береза біла (пухнаста). Первоцвіт весняний або лікарський
Деревій цілолйстий. Жовтець повзучий. Лілія лісова