Технічний арсенал бойового хортингу

Стійки і позиції
Позиції етикету
1. Стійка етикету.
2. Середня позиція етикету в присіді.
3. Середня позиція етикету стоячи на коліні.
4. Нижня позиція етикету сидячи на гомілках.
5. Нижня позиція етикету схрестивши ноги перед собою.
Бойові стійки
1. Бойова стійка (лівобічна, правобічна).
2. Перехідна позиція (лівобічна, правобічна).
3. Низька атакувальна стійка (лівобічна, правобічна).
4. Фронтальна бойова стійка.
Позиції напівстоячи
1. Бойова стійка (лівобічна, правобічна) в присіді.
2. Бойова стійка на коліні (лівобічна, правобічна).
3. Фронтальна бойова стійка в присіді.
4. Фронтальна бойова стійка на коліні (лівобічна, правобічна).
5. Фронтальна бойова стійка на колінах.
Пересування
Пересування в бойовій однобічній стійці
1. Природним кроком вперед, назад (підхід, відхід).
2. Бічним кроком у перехідній стійці вперед, назад (підхід, відхід).
3. Приставним кроком вперед, назад, у бік.
4. Скорочення, розрив дистанції (варіанти підскоків, відскоків).
5. Відходом убік і по діагоналях передньою, задньою ногою.
6. Заступом задньою ногою з розворотом (провал противника уходом з лінії атаки).
7. Кроком вперед із розворотом через спину, кроком назад із розворотом через груди.
8. Підсід під супротивника в низьку атакувальну стійку.
9. Підворот на кидок із підсідом, з включенням ноги (підніжкою, підхватом, зачепом).
10. Стрибком (поштовхом передньою, задньою ногою) уперед, у бік, назад, по діагоналях.
11. Зміна стійки (на передній, задній нозі, набіганням).
Пересування у фронтальній стійці
1. Кроком вперед, назад, по діагоналях.
2. Приставним кроком у бік (вліво, вправо).
3. Бічним кроком у перехідній стійці в сторону (вліво, вправо).
4. Зміщенням (відскоком) убік.
5. Заступом ногою назад з розворотом (провал противника уходом з лінії атаки).
6. Кроком у бік з розворотом через спину, через груди.
7. Стрибком вперед, назад, по діагоналях.
8. Підсід під противника в низьку атакувальну стійку.
9. Підворот на кидок із підсідом, із включенням ноги (підніжкою, підхватом, зачепом).
Пересування в позиціях напівстоячи
1. Пересування в бойовій однобічній стійці в присіді та на коліні:
кроком вперед, назад;
скороченням, розривом дистанції (підкроком, відкроком);
приставним кроком;
зсувом у бік – вліво, вправо, по діагоналях;
перекидом вперед, назад, у бік, боком, по діагоналях;
зміна стійки (на передній, задній нозі, набіганням);
швидкий підйом у бойову стійку (вставання).
2. Пересування у фронтальній бойовій стійці в присіді та на колінах:
– кроком вперед, назад, по діагоналях;
приставним кроком у бік (вліво, вправо);
зсувом у бік;
перекидом вперед, назад, у бік, вперед боком, по діагоналях;
заступом ногою назад (провал противника уходом з лінії атаки);
стрибком вперед, назад, по діагоналях (тільки для фронтальної стійки в присіді);
швидкий підйом у бойову стійку (вставання) з положення лежачи.
Самостраховки тіла від ударів
Самостраховка від ударів суперника, пом'якшення удару
1. Пом'якшення ударів у голову
Варіанти вивчення техніки:
відведення або зсув голови від основного центру прикладання сили удару;
приєднання до ударного руху притискаючи підборіддя до грудей м'язами шиї.
Демонстрація техніки:
від прямого удару рукою, ногою;
від бічного удару рукою, ногою;
від удару знизу рукою, ногою;
від кругового удару рукою, ногою;
від удару коліном у стрибку, із захватом руками шиї, голови.
Демонстрація техніки від удару рукою в двох варіантах: у захваті та без захвата.
Демонстрація техніки від удару ногою без захвата.
2. Пом'якшення ударів у тулуб
Варіанти вивчення техніки:
локальне напруження та мобілізація м'язів тулуба;
приєднання частини тулуба до ударного руху;
зсув частини тулуба від основного центру прикладання сили удару.
Демонстрація техніки:
від прямого удару в сонячне сплетіння, груди рукою, ногою;
від бічного удару зліва, справа по ребрах, печінці, селезінці рукою, ногою;
від удару знизу в сонячне сплетіння, по ребрах, печінці, селезінці рукою, ногою;
від удару коліном прямого, бічного, у захваті та без захвата.
Демонстрація техніки від удару рукою у двох варіантах: у захваті та без захвата.
Демонстрація техніки від удару ногою: без захвата.
3. Пом'якшення ударів по кінцівках
Варіанти вивчення техніки:
локальне напруження та мобілізація м'язів кінцівки;
зсув від основного центру прикладання сили удару зміною положення кінцівки.
Демонстрація техніки:
від прямого удару в плече, передпліччя рукою;
від бічного удару в плече, стегно рукою, ногою;
від прямого, бічного удару коліном у стегно в захваті та без захвата.
Демонстрація техніки від удару рукою у двох варіантах: у захваті та без захвата.
Самостраховка від ударів об підлогу при падінні
Самостраховка при падінні вперед:
падіння з фронтальної стійки на зігнуті руки;
падіння з фронтальної стійки на одну руку і груди;
перекид вперед з нестійкого положення з фронтальної, бойової стійки;
стрибок із перекидом уперед з нестійкого положення.
Самостраховка при падінні назад:
падіння з фронтальної стійки на долоні рук;
падіння з фронтальної стійки на одну руку і спину;
перекид назад з нестійкого положення з фронтальної, бойової стійки;
стрибок з перекидом назад із нестійкого положення.
Самостраховка при падінні на бік
падіння з бойової стійки (лівобічної, правобічної) на долоню руки;
падіння з фронтальної стійки на одну руку і спину;
перекид боком з нестійкого положення з фронтальної, бойової стійки;
стрибок із перекидом боком з нестійкого положення.
Методи падіння
У базовій програмі бойового хортингу існують три варіанти виконання самостраховки при падінні. Вони включені в екзаменаційну програму.
Варіанти самостраховки при падінні: учнівський рівень
Самостраховка при падінні назад.
Самостраховка при падінні вперед.
Самостраховка при падінні на бік.
Самостраховка при падінні назад перекидом.
Самостраховка при падінні вперед перекидом.
Варіанти самостраховки при падінні: інструкторський рівень
Самостраховка стрибком при падінні назад.
Самостраховка стрибком при падінні вперед.
Самостраховка стрибком при падінні на бік.
Самостраховка стрибком при падінні вперед перекидом.
Самостраховка стрибком з переворотом через голову.
Варіанти самостраховки при падінні: майстерський рівень (самостраховки при падінні підвищеної складності)
Жорстке падіння без пом'якшення назад.
Жорстке падіння без пом'якшення на бік.
Самостраховка стрибком у перекиді з поворотом.
Самостраховка при падінні вперед у перекиді без допомоги рук.
Самостраховка при падінні на бік у перекиді без допомоги рук.
Методи самоконтролю у сутичці
Методи падіння.
Методи вистрибування.
Методи пом'якшення больового впливу.
Методи пом'якшення удару.
Методи зупинки руху противника.
Ударні частини
Ударні частини руки
1. Кулак.
2. Перевернутий кулак.
3. Долоня.
4. Ребро долоні.
5. Лікоть.
Ударні частини ноги
1. Подушка пальців.
2. Ребро ступні.
3. П'ята.
4. Підйом ступні.
5. Гомілка.
6. Коліно.
Захватні частини
Захватні частини руки
1. Кисті рук.
2. Ліктьовий суглоб.
3. Плечовий суглоб.
4. Обхват рукою і тулубом.
5. Обхват двома руками.
Захватні частини ноги
1. Колінний суглоб.
2. Обхват двома ногами.
Техніка рук
Блоки руками
1. Верхній блок уперед (передпліччям, долонею, відкидальний).
2. Нижній блок (передпліччям, долонею, відкидальний).
3. Середній блок внутрішній, зовнішній (передпліччям, долонею, відкидальний).
4. Бічний блок передпліччям верхній, середній.
5. Ліктьовий блок верхній, середній.
6. Блок передпліччями верхній, середній, бічний (верхній, середній).
7. Схресний блок (верхній, середній, нижній).
8. Прихоплювальний блок із підходом на місці та в русі.
9. Відбив коліна, ноги на місці та відходом.
10. Блок протягуванням гомілки, виведення з рівноваги.
11. Блок скороченням дистанції.
Удари руками
1. Прямий у голову, груди, стегно (горизонтальним, вертикальним, перевернутим кулаком).
2. Бічний у голову, тулуб, стегно (горизонтальним, вертикальним, перевернутим кулаком).
3. Удар знизу в голову, тулуб (горизонтальним, вертикальним, перевернутим кулаком).
4. Круговий удар у голову (з підходом, відходом).
5. Відкритою долонею в груди, плече, живіт.
6. Ребром долоні в тулуб, плече, стегно.
7. Ліктем прямий, бічний (в груди, плече, стегно).
8. Ліктем знизу, зверху (в тулуб, передпліччя, плече, стегно).
9. Ліктем з розвороту (в тулуб, плече).
10. Прямий удар двома руками в підборіддя.
11. Удар по блоку, пробивання блоку.
12. У стрибку прямий, бічний, знизу удари в голову.
Техніка ніг
Блоки ногами
1. Блок гомілкою від бічного удару ногою в стегно.
2. Блок коліном від бічного удару ногою в тулуб.
3. Блок гомілкою від прямого удару ногою по внутрішній частині стегна.
4. Внутрішній збив гомілкою прямого удару ногою / коліном в тулуб.
5. Накладка ступнею на випередження бічного удару ногою в стегно.
Удари ногами
1. Прямий удар коліном (в стегно, тулуб, голову) на місці та в русі.
2. Прямий удар ногою (в тулуб, голову) на місці та в русі.
3. Бічний удар ногою (у стегно, тулуб, голову) на місці та в русі.
4. Бічний удар коліном (в стегно, тулуб, голову) на місці та в русі.
5. Сторонній удар ногою (в стегно, тулуб, голову) на місці та в русі вперед і вбік, вперед-боком.
6. Задній удар ногою (в тулуб, голову) на місці та в русі, в розвороті.
7. Внутрішній, зовнішній круговий удар прямою ногою в голову на місці, у пересуванні, у розвороті.
9. Внутрішній, зовнішній удар п'ятою ноги зверху в голову, на місці та в русі.
10. Зворотнокруговий удар із розвороту п'ятою ноги (в стегно, в тулуб, у голову) на місці та в русі (на підході, відході).
 
11. Удари ногою у стрибку:
прямий удар ногою;
бічний удар ногою;
сторонній удар ногою (в тулуб, голову) передньою ногою, задньою ногою, підскоком.
12. Удар по опорній нозі, виведення з рівноваги.
13. Внутрішній, зовнішній круговий удар прямою ногою в голову в розкрученому стрибку.
14. Зворотнокруговий удар із розвороту п'ятою ноги (в тулуб, в голову) у розкрученому стрибку.
Техніка тулуба
Ухили тулубом
1. Ухил тулубом в бік.
2. Ухил тулубом назад.
3. Нирок під руку, що б'є.
Способи ухилів тулубом
Рух назад.
Рух у бік.
Рух всередину.
Рух назовні.
Рух вниз.
Тримання балансу рівноваги тазом
Удари тазом
Техніка голови та шиї
Контролі у партері:
скроневою частиною голови;
лобною частиною голови;
підборіддям.
Принципи нанесення удару головою:
проникаючий;
колючий;
проносний.
Захвати та звільнення
1. Однойменний прямий захват передпліччя.
2. Прямий захват ноги (за стегно, за гомілку) однією рукою.
3. Захват шиї (контроль голови).
4. Прямий захват обох ніг.
5. Захват руки під плече.
6. Захват протилежної руки (за передпліччя, за плече).
7. Захват протилежної ноги (за стегно, за гомілку).
8. Захват тулуба двома руками.
9. Захват тулуба ззаду просмикування руки.
10. Захват шиї і тулуба.
11. Захват шиї передпліччями в замок, відхід від захвата шиї.
12. Захват обох передпліч рук.
13. Захват руки з просмикування на себе.
14. Захват ноги з просмикування на себе.
15. Захват кисті.
16. Захват ступні (у партері).
17. Прямий захват руки та тулуба (спереду, збоку, ззаду).
18. Прямий захват тулуба з обома руками (спереду, збоку, ззаду).
19. Захват тулуба ногами в замок (у стійці, в партері).
Сполучення рук при захватах
1. З'єднання рук захватом зап'ястя;
2. З'єднання рук у гачок;
3. З'єднання рук в долоню.
Звільнення від захватів і обхватів входить у якості складової частини в безліч технічних дій тренувальної програми бойового хортингу. Періодично, слід тестувати себе, проводячи захвати максимально сильно, але, під час демонстрації кидків, ступінь зусилля має бути середньою.
Способи звільнення від захватів
1. Звільнення від захвата обертанням передпліччя.
2. Звільнення від захвата входом.
3. Звільнення від захвата зведенням рук.
4. Звільнення від захвата ріжучим рухом.
5. Звільнення від захвата поштовхом.
6. Звільнення від захвата круговим рухом.
7. Звільнення від захвата скручуванням тіла.
8. Звільнення від захвата викручуванням руки.
9. Звільнення від захвата вкручуванням.
10. Звільнення від захвата больовим впливом.
Тренуючись у техніці звільнень від захватів слід звертати увагу на те, щоб після кожного прийому, атакуючий втрачав рівновагу, а виконуючий звільнення постійно зберігав баланс
Контролі
Бойовий хортинг також включає в себе розділ роботи тілом, до якого відносяться різні способи нанесення ударів або поштовхів стегном, спиною та плечем.
Форми контролів
1. Больові дії на суглоби пальців.
2. Больові дії на ліктьовий суглоб.
3. Больові дії на зап'ясток.
4. Больові дії на плечовий суглоб.
5. Задушення та здавлювання.
6. Блокувальні рухи.
7. Ударні рухи.
Для ефективного виконання технічних дій бойового хортингу необхідно працювати всім тілом і обома руками, виходити з лінії можливої атаки супротивника та виводити його з рівноваги.
Кидки
Характеристика кидкової техніки
Форми кидків:
Кидки ногами
Кидки стегном
Кидки плечем
Захвати за ноги
Перекидання атакою ніг з позиції лежачи
Кидки з падінням
Кидки переворотом руками
Форма кидків ногами першого рівня
Підбив ноги «відхват»
Підніжка під обидві ноги
Бічний переворот
Зачеп гомілкою зсередини
Передня підніжка
Зачеп зовні
Зачеп зсередини рухом усередину
Принципи кидків
Виведенням з рівноваги
Підбивом
Підставкою і поштовхом
Завантаженням
Больовим впливом
Підготовка до виконання кидка
Виведення з рівноваги
Виведення з рівноваги з зачепом обох ніг
Виведення з рівноваги захватом стегна та поштовхом
Перекидання захватом п'яти
Перекидання упором у коліно
Виведення з рівноваги зворотним захватом ніг
Виведення з рівноваги
Базова форма виведення з рівноваги є необхідним вступним етапом для освоєння майже всіх технічних дій кидкової техніки бойового хортингу. В базовій техніці використовують вісім основних напрямків виведення з рівноваги
Методи виведення з рівноваги:
Виведення з рівноваги вперед.
Виведення з рівноваги назад.
Виведення з рівноваги вправо.
Виведення з рівноваги вліво.
Виведення з рівноваги вправо вперед.
Виведення з рівноваги вліво вперед.
Виведення з рівноваги вправо назад.
Виведення з рівноваги вліво назад.
Виконуючи техніку виведення з рівноваги, важливо зберігати пряме положення тіла та стежити за тим, щоб не втратити власний баланс у процесі руху. Виведення з рівноваги проводиться рухом усього тіла, а не тільки руками. Синхронізація рухів усього тіла є важливим аспектом, на який необхідно звернути увагу в процесі тренування.
Класифікація кидкової техніки
Перекидання і звалювання.
Кидки за допомогою ніг.
Кидки за допомогою тулуба.
Кидки переворотом.
Перекидання і звалювання
Збивання з ніг і переводи в партер. Захвати за ноги в реальній ситуації при такій техніці розраховані на противника в русі. Руки в основній техніці майже не використовуються для ривка за ноги, і кидок виконується виведенням із рівноваги рухом всього тіла. Руки в даному випадку виконують роль перепони, що не дозволяє супротивникові відійти та відновити баланс. Усі прийоми цього розділу припускають перекидання за рахунок виведення з рівноваги. Відривати захоплену ногу від поверхні можна в той момент, коли супротивник уже падає й, отже, це не потребує докладання сили.
Перекидання
1. Перекидання поштовхом захватом за одну ногу (стегно, п'яту).
2. Перекидання прямим захватом двох ніг руками та поштовхом плеча в живіт.
3. Перекидання зворотним захватом двох ніг руками та поштовхом тулуба в живіт.
4. Перекидання поштовхом захватом за одну ногу рукою та зачепом за другу ногу ногою.
5. Перекидання поштовхом назад через ногу.
6. Перекидання на бік упором ступнею в коліно захватом руки та шиї зверху.
7. Перекидання назад упором коліна під коліно захватом тулуба ззаду.
8. Перекидання на бік через ногу захватом тулуба ззаду.
Звалювання
1. Пряме звалювання завантаженням захватом руки та шиї зверху.
2. Бічне звалювання завантаженням захватом руки та шиї збоку.
3. Звалювання назад завантаженням зачепом ноги під коліно та захватом руки та шиї зверху.
4. Звалювання назад завантаженням упором коліна під коліно та захватом шиї ззаду.
Кидки за допомогою ніг
1. Підсічка ноги зовні.
2. Підсічка ноги зсередини (однойменна, різнойменна).
3. Бічна підсічка.
4. Бічна підсічка в такт кроків.
5. Задня підсічка.
6. Підсічка під опорну ногу із захватом ноги.
Зачепи
1. Зачеп ноги зовні (однойменний, різнойменний).
2. Зачеп ноги зовні розвернувшись.
3. Зачеп ноги зсередини (однойменний, різнойменний).
4. Зачеп ноги зсередини із захватом опорної ноги.
5. Зачеп ноги зсередини розвернувшись.
Підніжки
1. Підніжка передня.
2. Підніжка задня.
3. Підніжка бічна (однойменна, різнойменна).
Підхвати
1. Підхват стегном спереду під одну ногу захватом руки та шиї, руки і тулуба.
2. Підхват стегном спереду під дві ноги захватом руки та шиї, руки і тулуба.
3. Підхват стегном між ніг.
4. Підхват стегном збоку (зовнішній, внутрішній).
5. Підхват стегном ззаду (зовнішній, внутрішній).
Кидки упором ногою
1. Кидок упором ногою в стегно зсередини.
2. Кидок упором гомілкою між ніг.
3. Кидок упором ступнею в живіт.
4. Кидок розгинанням зачепом ноги зсередини.
5. Кидок підбивом упором під дві ноги (ножиці).
6. Кидок перекидом вперед упором стегном між ніг.
Кидки за допомогою тулуба
Кидки підбивом тазом
1. Підбив тазом спереду розвернувшись – кидок через стегно.
2. Підбив тазом спереду – кидок прогином.
3. Підбив тазом збоку – бічний кидок назад.
4. Підбив тазом ззаду – кидок назад захватом тулуба, контрприйом проти кидка через стегно, плече, спину.
Кидки через спину
Ця форма кидків через спину використовує послідовності, схожі на попередні. У процесі тренування будь-якої техніки необхідно акцентувати увагу на тому, щоб зберігати рівною спину.
1. Кидок через спину захватом руки на плече (зі стійки, з колін).
2. Кидок через спину захватом руки під плече з падінням.
3. Кидок через спину захватом руки та шиї з падінням.
4. Кидок переворотом через спину – «млин» зі стійки, з колін.
5. Кидок переворотом через спину зворотним входом.
Кидки переворотом
Перевороти захватом тулуба
1. Переворот захватом тулуба спереду.
2. Переворот захватом тулуба збоку.
3. Переворот захватом тулуба ззаду.
4. Переворот захватом тулуба між ногами спереду.
5. Переворот захватом тулуба між ногами ззаду.
Перевороти захватом ніг
1. Переворот захватом ноги зовні.
2. Переворот захватом ноги зсередини.
3. Переворот захватом двох ніг.
4. Переворот зворотним захватом двох ніг.
5. Переворот зворотним захватом ноги між ногами.
Для ефективного виконання технічних дій необхідно працювати всім тілом і обома руками, йти з лінії можливої атаки противника та виводити його з рівноваги. При цьому застосовують принцип використання інерції руху противника.
Техніка боротьби в партері
Позиції партеру
1. Верхня базова позиція партеру (верхом).
2. Нижня базова позиція партеру.
Перекидання з положення лежачи:
Перекидання важелем ноги.
Перекидання підбивом у підколінний згин.
Перекидання обвиванням ноги.
Вихід з нижнього у верхнє положення партеру скручуванням руки.
Вихід з нижнього у верхнє положення партеру прогином на мосту.
Утримання
1. Утримання за шию і руку.
2. Утримання за шию і тулуб.
3. Утримання поперек.
4. Зворотне утримання за шию і руку.
5. Виходи з утримання.
Больові прийоми
Принципи контролю кінцівки:
Перегинання проти природного згину.
Згинання в природному напрямку.
Викручування кінцівки назовні.
Викручування кінцівки всередину.
Здавлювання м'яких тканин і обмеження нервів.
Больові прийоми на руку
1. Больовий прийом на ліктьовий суглоб захватом руки між ногами зверху.
2. Больовий прийом на ліктьовий суглоб схресно зворотним захватом руки.
3. Больовий прийом на ліктьовий суглоб, зачепом руки ногою.
Больові дії на ліктьовий суглоб:
Важіль ліктя боком
Важіль ліктя обвиваючись
Важіль ліктя захватом пахвою (під плече)
Хрестоподібний важіль ліктя
Важіль ліктя через плече
Уходи від больових прийомів на руку
Больові дії на суглоби пальців
Больові дії на ліктьовий суглоб
Больові дії на зап'ястя
Больові дії на плечовий суглоб
Больові дії на плечі:
Вивертання плеча назовні замком
Вивертання плеча назовні захватом під пахву (під плече)
Вивертання плеча назовні зовнішнім обвиванням
Заклад руки за спину
Перекидання закладом руки через плече
Больові прийоми на ногу
Больовий прийом на гомілковостопний суглоб, захватом ступні передпліччям (ущемлення ахіллового сухожилля).
Задушливі прийоми
Методи задушливих впливів:
Дихальне удушення.
Кров'яне (артеріальне) удушення.
Дихальне удушення передбачає здавлювання дихального горла, що призводить до втрати свідомості через нестачу кисню.
Кров'яне удушення – це передавлювання сонних артерій, що призводить до втрати свідомості через припинення надходження крові в головний мозок.
Удушення здавлюванням тіла в області діафрагми та легень. У разі здавлювання тіла травмуються внутрішні органи.
1. Задушливий прийом захватом шиї зверху.
2. Задушливий прийом захватом шиї ззаду.
3. Задушливий прийом захватом шиї ногами в замок.
4. Задушливий прийом зворотним захватом шиї ззаду.
Задушливі прийоми ззаду
Удушення передпліччям ззаду
Удушення замком ззаду «без захвата за одяг»
Удушення коміром ззаду
Удушення упором з під плеча
Хрестоподібне удушення ззаду переворотом збоку
Задушливі прийоми спереду
Удушення передпліччям двох рук
Удушення двома ногами
Удушення хрестом долонями до себе
Здавлювання тулуба обома ногами
Удушення хрестом
Комбінування прийомів
Методи комбінування прийомів техніки бойового хортингу
Хибна і реальна атака.
Атака після підготовки (використання фінтів і обманів):
після імітації удару в іншу ціль, що створює пролом в обороні;
нанесення удару в одну й ту ж ціль, змінюючи напрямок і /або ритм однією і тією ж кінцівкою, це дозволяє обійти блоки;
атака іншою кінцівкою, після імітації в ту ж саму ціль;
зміна м'язового зусилля (після млявого руху, на який суперник не реагує, вибухом легше досягти результату атаки).
Реальна атака та дії, відповідно реакції противника.
Програмована реакція супротивника на першу атаку і наступна реальна атака.
 
"Енциклопедія бойового хортингу"
Едуард Єрьоменко
© 201
4 р.

 
 МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В БОЙОВОМУ ХОРТИНГУ
Єрьоменко Е. А. Технічна підготовка спортсмена бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – ГС «НФБХУ», 2020. – 652 с.
Єрьоменко Е. А. Технічний арсенал прийомів програми бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 1165–1183.
Єрьоменко Е. А. Структура технічної підготовленості спортсменів бойового хортингу до змагань / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 1206–1220.
Єрьоменко Е. А. Поняття базової техніки бойового хортингу і методи її вдосконалення / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1222–1236.
Єрьоменко Е. А. Техніка бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 653 с.
Єрьоменко Е. А. Базова техніка бойового хортингу як фундамент для розвитку прикладних навичок спортсмена / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 1151–1164.
Марич Р. Я. Пересування спортсмена бойового хортингу під час проведення змагальної сутички / Р. Я. Марич, Е. А. Єрьоменко, С. А. Бабурнич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 1196–1210.
Єрьоменко Е. А. Аналіз навчально-тренувального арсеналу бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Інститут проблем виховання НАПН України. – Київ : ГС «НФБХУ», 2021. – 435 с.
Єрьоменко Е. А. Освоєння техніки бічного удару рукою за методикою бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 1270–1281.
Єрьоменко Е. А. Вивчення техніки нанесення ударів руками у змагальній сутичці бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1285–1299.
Єрьоменко Е. А. Програма технічної підготовки спортсменів для атестації на пояс з бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 976–996.
Шукалюк Ю. С. Принципи виконання та методика вивчення базових пересувань спортсменів бойового хортингу / Ю. С. Шукалюк, Е. А. Єрьоменко, Д. М. Самоха // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1269–1284.
Самоха І. М. Принципи виконання і методика вивчення основних стійок спортсмена бойового хортингу / І. М. Самоха, Р. В. Кібліцький, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1256–1268.
Єрьоменко Е. А. Техніка самостраховки при падіннях на тренуванні з бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 448–464.
Сокол Є. М. Класифікація захватів технічного розділу системи бойового хортингу / Є. М. Сокол, Е. А. Єрьоменко, О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 260–279.
Гречаний О. М. Методика вивчення захватної техніки бойового хортингу / О. М. Гречаний, Е. А. Єрьоменко, А. А. Мазур // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 430–447.
Єрьоменко Е. А. Чинники ефективності ударної техніки рук під час проведення сутички з бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 1268–1282.
Гречаний О. М. Регламент та послідовність виконання майстерських і вищих форм бойового хортингу / О. М. Гречаний, Е. А. Єрьоменко, І. Р. Ільницький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 1083–1102.
Єрьоменко Е. А. Характеристика захватних дій руками в сутичці бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко, Д. М. Самоха // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 483–502.
Єрьоменко Е. А. Удари руками в арсеналі бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 1211–1224.
Єрьоменко Е. А. Фізіологічний аналіз захватних дій спортсмена бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 584–601.
Єрьоменко Е. А. Вивчення прямого удару рукою за методикою бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 1252–1269.
Гречаний О. М. Способи проведення кидкової техніки з захватом ніг суперника у сутичці бойового хортингу / О. М. Гречаний, Е. А. Єрьоменко, С. А. Карасевич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 857–871.
Самоха І. М. Різновиди елементів кидкової техніки бойового хортингу / І. М. Самоха, Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 904–923.
Зуб Р. В. Методика постановки прямого удару рукою в процесі тренувальної діяльності з бойового хортингу / Р. В. Зуб, Е. А. Єрьоменко, О. В. Близнюк // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1329–1346.
Вознюк М. Г. Застосування прийомів кидкової техніки бойового хортингу за допомогою ніг / М. Г. Вознюк, Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 729–750.
Карасевич С. А. Загальний зміст технічної підготовки спортсменів бойового хортингу / С. А. Карасевич, Е. А. Єрьоменко, І. В. Кузора // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1237–1255.
Митрофанов О. С. Бойовий хортинг: характеристика та аналіз рухового досвіду спортсменів у процесі тренувальної роботи / О. С. Митрофанов, А. М. Митрофанова, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 3. – С. 718–733.
Єрьоменко Е. А. Рекомендації щодо виконання та постановки ударів руками для тренування спортсменів бойового хортингу / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1300–1313.
Єрьоменко Е. А. Оптимізація технічної готовності спортсменів бойового хортингу різних вікових груп : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 685 с.
Желєзняк В. І. Техніка і тактика самозахисту як складова частина програми бойового хортингу / В. І. Желєзняк, Е. А. Єрьоменко, А. П. Шишко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 1405–1418.
Карасевич С. А. Методика вивчення кидкової техніки бойового хортингу різних типів і груп / С. А. Карасевич, Е. А. Єрьоменко, І. М. Самоха // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 633–647.
Єрьоменко Е. А. Методика вивчення та вдосконалення бічних ударів рукою спортсменами бойового хортингу на настінній подушці, підвісному важкому мішку, лапах і спортивних подушках / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1347–1359.
Митрофанов О. С. Спеціальні способи страховки і самостраховки спортсменів бойового хортингу / О. С. Митрофанов, Е. А. Єрьоменко, О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 699–712.
Єрьоменко Е. А. Застосування технічних елементів бойового хортингу на уроці фізичної культури у закладах загальної середньої освіти : навч.-метод. посіб. / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 96 с.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг. Методика вивчення арсеналу техніки прийомів : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 638 с.
Єрьоменко Е. А. Особливості техніко-тактичної підготовки спортсменів бойового хортингу високої кваліфікації : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 466 с.
Єрьоменко Е. А. Засоби вивчення прийомів бойового хортингу : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2021. – 663 с.