Науково-методична колегія Національної федерації бойового хортингу УкраїниГолова науково-методичної колегії НФБХУ
Кандидат педагогічних наук: спеціальність 13.00.07 - теорія і методика виховання;
Вчений секретар Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров'я людини Університету державної фіскальної служби України;
Старший науковий співробітник Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України;
Голова об'єднання педагогів і науковців України
Майстер спорту України
Контакти:
Тел: +38-067-217-97-17 моб.
E-mail: zmdiktyarenk@gmail.com
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011743500271
Профіль наукового рейтингу в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=RlQOZ6UAAAAJ
Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження "ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ В ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНОМУ ГУРТКУ "БОЙОВИЙ ХОРТИНГ" Діхтяренко Зої Михайлівни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 - "Освітні педагогічні науки" у галузі знань 01 -  "Освіта/Педагогіка" на базі Ліцею "Інтелект" Дарницького району м. Києва


Довідка про впровадження результатів дисертаційного дослідження "ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ В ПІДЛІТКІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТИВНОМУ ГУРТКУ "БОЙОВИЙ ХОРТИНГ" Діхтяренко Зої Михайлівни на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 011 - "Освітні педагогічні науки" у галузі знань 01 -  "Освіта/Педагогіка" на базі Початкової школи № 334 Дарницького району м. Києва
Заступник голови науково-методичної колегії НФБХУ
Хатько Алла Вікторівна
Кандидат педагогічних наук: спеціальність 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти,
Майстер спорту України
Освіта: 
1. Бердянський державний педагогічний інститут ім. П.Д.Осипенко, 2001 р. Спеціальність: «Фізика та основи інформатики». Кваліфікація: вчитель фізики та основ інформатики (АР №14462955 від 30 червня 2001 р.).      
2. Бердянський державний педагогічний університет, 2010 р. Спеціальність: «Професійне навчання. Комп'ютерні технології в управлінні та навчанні». Кваліфікація: інженер комп'ютерних технологій, педагог, дослідник в галузі комп'ютерних технологій (АР №37684774 від 23 січня 2010 р.).     
3. Класичний приватний університет, 2011 р. Спеціальність: «Педагогіка вищої школи». Кваліфікація: викладач університетів та вищих навчальних закладів (АР №41649560 від 07 липня 2011 р.).
4. Бердянський державний педагогічний університет, 2018 р. Спеціальність:  «Середня освіта (трудове навчання та технології)». Кваліфікація: вчитель трудового навчання та технологій, методист закладу позашкільної освіти (М18 №171658 від 29 грудня 2018 р.).
5. Бердянський державний педагогічний університет, 2018 р. Спеціальність: «Фізична культура і спорт». Кваліфікація: викладач закладу вищої освіти (фізичне виховання) (М18 №162329 від 29 грудня 2018 р.).
Контакти:
Тел: +380994094618, +380683880313.
E-mail: horting.nauka@gmail.com, av_hatko@bdpu.org.ua.
Профіль наукового рейтингу в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=h9p7bbIAAAAJ
Профіль науковця в ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1811-2436

Заступник голови науково-методичної колегії НФБХУ
Доцент кафедри правоохоронної діяльностіНавчально-наукового інституту економічної безпеки і митної справи Держасного податкового університету;
кандидат педагогічних наук;
полковник поліції у відставці
Контакти:
Тел: +38-067-784-17-30 моб.
E-mail: baderanavs@gmail.com
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100015215835629
Профіль наукового рейтингу в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=8e9wVXcAAAAJ
Профіль науковця в ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4377-0411

Вступне слово
 
Здоровя дитини – багатство родини,
Здоровя народу – багатство країни!

Кожна особистість усвідомлює, що у світі більшої цінності за здоров'я не існує. Це те, без чого не можна бути у повній мірі щасливим. Але в ієрархії людських потреб здоровя займає далеко не перше місце до того моменту, поки не починають систематично звертатися до лікарів. Тому, для того, щоб зберегти та зміцнити здоровя, потрібно займатися спортом. Національним професійно-прикладним видом спорту України «Бойовий хортинг» можна починати займатися із двох років. Мета працюючого колективу Національної федерації бойового хортингу України – членство виду спорту в національних освітніх програмах; визнання бойового хортингу впливовим засобом у патріотичному вихованні українців; зміцнення теоретико-практичної бази для майбутнього покоління. Тому, будемо вдячні всім не байдужим у допомозі закласти міцний фундамент на науковій ниві розвитку українського професійно-прикладного виду спорту бойового хортингу.

З повагою,Голова науково-методичної колегії
Національної федерації бойового хортингу України
Зоя Діхтяренко
 СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА БІБЛІОГРАФІЧНИХ ПОСИЛАНЬ НА ТЕМУ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ

Наукові статті у фахових виданнях на тематику бойового хортингу
Наукова стаття на тематику бойового хортингу:
1. Малинський І. Й., Діхтяренко З. М., Чаплигін В. П., Хоменко В. О., Коцюба С. Ю. Вплив тренувань з бойового хортингу на профілактику психофізіологічного стресу учнівської та студентської молоді, курсантів / І. Й. Малинський, З. М. Діхтяренко, В. П. Чаплигін, В. О. Хоменко, С. Ю. Коцюба // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – Вип. 2 (122) 20. – С. 100–105.
Для науковців посилання на наукову статтю:
1. Єрьоменко Е. А. Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров’я для студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 11 (119) 19. – С. 71–79.
Для науковців посилання на наукову статтю:
1. Єрьоменко Е. А. Виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів у процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. праць. – К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 10 (118) 19. – С. 49–56.

Результати роботи колегії, магістерські, дипломні, курсові роботи, статті, тези студентів на тематику бойового хортингу
ЗВІТ про проходження виробничої практики здобувача вищої освіти 2 курсу, групи ФКБЗ-18-1с кафедри хортингу та реабілітації Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки  та реабілітації  Університету державної фіскальної служби України, спеціальність 017 "Фізична культура і спорт" Єрьоменко Марини Олександрівни в Ірпінській дитячо-юнацькій спортивній школі з 27.01.2020 до 06.03.2020 року за темою бойового хортингу

 

Визначення теми докторської дисертації Єрьоменка Едуарда Анатолійовича на засіданні лабораторії фізичного розвитку та здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України на тематику бойового хортингу