Педагогіка бойового хортингу

Національною програмою патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства поставлено ряд завдань: утвердження високих моральних цінностей, політичної культури та трудової моралі, збереження повноцінного фізичного розвитку учнів, попередження злочинності, запобігання інформації, що містить у собі елементи асоціальної поведінки, насильства, жорстокості, порнографії, пропаганди наркогенних речовин.
     Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти визначила систему завдань, спрямовану на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань національної та світової культури, здатної до саморозвитку і самовдосконалення.
     Виховання органічно поєднане з процесом навчання вихованців, опанування основами наук, багатством національної і світової культури.
     Пріоритетним є всебічний та гармонійний розвиток особистості, яка здатна до саморозвитку, самовиховання і самореалізації, у своїй діяльності керується загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу.
     Успіх виховного процесу залежить від відносин між педагогом і вихованцем, які повинні будуватися на основі співдружності, співробітництва і ділового партнерства.
     Педагог з бойового хортингу і учень - рівноправні суб'єкти навчально-виховної і тренувальної діяльності. Тому варто більше уваги приділяти стимулюванню внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх оптимальній участі у спільній діяльності у справі виховання.
     Підвищенню результативності виховної роботи у системі бойового хортингу сприяє вдосконалення нових форм роботи, пошук нових систем виховання, впровадження сучасних технологій.
Мета виховної роботи засобами бойового хортингу - формування особистості вихованця гуртка бойового хортингу, як громадянина і цілеспрямованої людини на здоровий спосіб життя, відданої своєму улюбленому виду спорту - українському національному виду спорту бойовому хортингу. Звідси - завдання, які вирішуються у процесі виховної діяльності:
- оздоровлення юних спортсменів, виховання стійкого інтересу і цілеспрямованості у спорті, наполегливості, працьовитості, почуття міри, сміливості, рішучості;
- формування позитивних якостей характеру, здорових інтересів і потреб;
- прищеплення потрібних гігієнічних навичок, дисциплінованості.
Виховна робота також проводиться у процесі навчально-оздоровчих занять і зборів, оздоровчо-туристичних та виховних заходів, навчання, змагань, а також у вільний від занять у спортивному залі час.
 
"Енциклопедія бойового хортингу", Едуард Єрьоменко, © 2014 р.
Сутність викладання бойового хортингу
Принципи здійснення навчально-виховного процесу
Організація виховної роботи у гуртку бойового хортингу
Формування інтересу вихованців до занять бойовим хортингом
Дисципліна під час проведення занять
Планування виховної роботи
Орієнтовний план виховної роботи гуртка бойового хортингу
Робота з батьками вихованців гуртка бойового хортингу
Мета і завдання роботи інструктора з бойового хортингу з родиною у спортивній секції
Система взаємодії тренера-викладача з бойового хортингу шкільної секції з батьками
Нормативно-правова інформація про взаємодію інструктора з бойового хортингу з родиною в школі
Обов’язки інструктора з бойового хортингу щодо організації роботи з батьками
Мета і завдання діяльності батьківської ради та батьківського комітету
Варіанти сценаріїв та комплекси вправ для спортивних і оздоровчих виховних заходів з бойового хортингу
Загальна характеристика оздоровчих засобів
Сценарій проведення спортивного свята в гуртку бойового хортингу
Спортивна година гуртка бойового хортингу: "Бойовий хортинг на здоров’я»
Веселі змагання на лісовій галявині (сценарій заняття дитячої групи бойового хортингу на природі)
Спортивна година: «Веселі старти з м'ячами і надувними кульками»
Навчально-виховна година гуртка бойового хортингу на тему: «Культура здорового способу життя» (заняття-змагання)
Навчально-виховна година для учнів гуртка бойового хортингу на тему «Правила дорожнього руху»
Розвага з дітьми середньої групи гуртка бойового хортингу в дитячому садку та їх батьками «Ігри, які лікують» (практикум)
Сценарій жартівливого спортивно-виховного свята гуртка бойового хортингу на тему: «Бойовий хортинг проти шкідливих звичок» для студентської молоді
Сценарій спортивного свята гуртка бойового хортингу, присвяченого Дню Захисника України для дітей молодшого шкільного віку
Сценарій спортивно-музичного свята для дівчат гуртка бойового хортингу до 8-го березня «ВИ - богині-чарівниці!»
Сценарій спортивного свята «М'яч удачі»
Варіанти естафет для спортивних свят гуртка бойового хортингу
Орієнтовний комплекс вправ загальнорозвивального заняття дитячої групи гуртка бойового хортингу
Комплекс загальнорозвивальних естафет для вихованців гуртка бойового хортингу віком 10-14 років
Методика проведення оздоровчих заходів для дітей
Методика проведення ранкової гімнастики для дітей шкільного віку
Методика проведення оздоровчої дихальної гімнастики для дітей
Методика організації та проведення фізкультхвилинок та фізкультпауз для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Історія розвитку виду спорту, традиції та етикет бойового хортингу
Передумови виникнення та філософське підґрунтя бойового хортингу
Символіка бойового хортингу
Бойове коріння і сучасне призначення бойового хортингу
Бойовий хортинг як спорт – фактор миру та дружби між народами
Декларація Всесвітньої федерації бойового хортингу
Соцiальнi стосунки, їх мiсце в людськiй сутностi
Основні аспекти бойового хортингу як професійно-прикладного виду єдиноборства
Бойовий хортинг – національний професійно-прикладний вид спорту України
Моніторинг підготовленості спортсменів за методикою бойового хортингу
Бойовий хортинг вам даний на добру мету
Методичні принципи бойового хортингу
Техніка безпеки при проведенні занять з бойового хортингу
Методика проведення занять в умовах здоров'язберігальної педагогіки бойового хортингу
Бойовий хортинг у загальноосвітній школі
Бойовий хортинг на заняттях з фізичного виховання у закладі вищої освіти
Цінності бойового хортингу
Виховання загальної культури спортсменів бойового хортингу
Навчально-виховна робота у клубах бойового хортингу
Класифікація психічних станів спортсменів
Засоби саморегуляції психічного стану спортсмена
Організація роботи тренера й психолога в підготовці до змагань
Вольові якості особистості та шляхи їх формування у спорті
Класифікація вольових якостей особистості
Діагностика стану психічної готовності спортсмена
Сила волі людини. Розлади складної вольової дії
Розвиток та виховання вольової активності людини
Індивідуальні спортивні здібності і вибір виду спорту
Перехопи ініціативу в бою, і отримаєш перемогу
Принципи спортивної психології для кращої роботи над рухами
Виховання фізичної культури спортсменів засобами бойового хортингу
Емоційно-стресові стани і неврози
Психорегуляція й адаптація спортсмена до психічно-стресових станів
Темперамент
Психологічна підготовка новачка до змагання
Пілатес - тіло створюється розумом
Система медитації “Фукурі”
Втрати, смерть і горе
Базові наставляння з медитації
Психологія спортивного змагання
Психологія здоров’я
Психологічна підготовка в спорті
Методика аутогенного тренування при підготовці єдиноборців
Проблема психологічної характеристики виду спорту
Загальнолюдська позиція та морально-етичне обличчя спортсмена бойового хортингу
Особисті інтереси людей у галузі фізичного виховання
Фізичний розвиток і фізичне виховання
Спорт у фізичному вихованні
Феномен культури
Справедливість як принцип моралі
Етичні кодекси, морально-виховні та законодавчі вимоги відомих у історії діячів та організаційних утворень
Гіппократ та його клятва
Віче в Київській Русі
Спарта. Реформи спартанського законодавця Лікурга
Військова дисципліна
СТАТУТЪ ВЕЛИКОГО КНЯЗСТВА ЛИТОВСКАГО. РОЗДЂЛЪ ПЕРВЫЙ О ПЕРСОНЂ ГОСПОДАРСКОЙ
Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту

 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПЕДАГОГІКИ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ
Єрьоменко Е. Виховна система бойового хортингу / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 161–177.
Єрьоменко Е. А. Аналіз результатів наукового дослідження стану вихованості у студентів фізичної культури та основ здоров’я в процесі занять бойовим хортингом / Е. А. Єрьоменко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. – 2020. – Вип. 3. – С. 270–283.
Єрьоменко Е. А. Організація навчально-виховної роботи педагога з бойового хортингу у закладі позашкільної освіти : монографія / Е. А. Єрьоменко // Мін-во освіти і науки України, Університет ДФС України. – Ірпінь, 2020. – 204 с.
Карасевич С. А. Бойовий хортинг як засіб морально-етичного виховання особистості / С. А. Карасевич, Е. А. Єрьоменко, В. Р. Біла // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 липня 2020 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 2. – С. 346–357.
Самоха І. М. Бойовий хортинг у забезпеченні фізичного і духовного розвитку особистості / І. М. Самоха, Е. А. Єрьоменко, Р. В. Кібліцький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 222–240.
Близнюк О. В. Духовно-моральна вихованість і гуманістичне спрямування системи бойового хортингу / О. В. Близнюк, Е. А. Єрьоменко, Р. В. Кібліцький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 3. – С. 854–872.
П’ятіков С. В. Методи організації тренування в бойовому хортингу у взаємопов’язаній діяльності тренера і учня / С. В. П’ятіков, Е. А. Єрьоменко, М. Г. Вознюк // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 273–292.
Дорошенко М. М. Роль соціальних аспектів життєдіяльності спортсменів бойового хортингу / М. М. Дорошенко, Е. А. Єрьоменко, І. В. Кузора // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 1549–1567.
Дорошенко М. М. Заняття бойовим хортингом як фактор реалізації життєвої програми дітей, учнівської і студентської молоді, курсантів та працівників поліції / М. М. Дорошенко, Е. А. Єрьоменко, С. А. Карасевич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 1388–1404.
Бабурнич С. А. Зародження принципів бойового хортингу в українській культурі воїнів-захисників Батьківщини / С. А. Бабурнич, Е. А. Єрьоменко, С. А. Карасевич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 758–774.
Митрофанов О. С. Методика складання особистого плану самостійних занять бойовим хортингом / О. С. Митрофанов, Е. А. Єрьоменко, О. І. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 472–492.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у методиці виховання фізичної культури й основ здоров’я та визначення працездатності спортсменів учнівського і студентського віку [Електронний ресурс] / Е. А. Єрьоменко, М. М. Дорошенко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт)». – 2021. – Вип. 4 (134). – С. 45–54. – Режим доступу : https://spppc.com.ua/index.php/journal/article/view/387/376.
Карасевич С. А. Програма формування в учнів і педагогів системи знань з теорії та методики бойового хортингу / С. А. Карасевич, Е. А. Єрьоменко, І. М. Самоха // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 625–643.
Єрьоменко Е. Система фізичного виховання спортсменів бойового хортингу / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 188–205.
П’ятіков С. В. Формування патріотичної свідомості у вихованців бойового хортингу / С. В. П’ятіков, Е. А. Єрьоменко, В. В. Вєхтєв // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 341–360.
Кібліцький Р. В. Методика проведення вікторин з військово-патріотичного виховання для спортсменів бойового хортингу старшого шкільного віку / Р. В. Кібліцький, Е. А. Єрьоменко, Д. М. Самоха // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 924–936.
Кукушкін К. М. Ціннісне ставлення учнів бойового хортингу до спортивної підготовки та здоров’я / К. М. Кукушкін, Е. А. Єрьоменко, С. А. Карасевич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 22–38.
Самоха І. М. Важливість фізичного здоров’я для розвитку особистості спортсмена бойового хортингу / І. М. Самоха, Е. А. Єрьоменко, Р. В. Кібліцький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 205–221.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг у системі виховання фізичної культури та основ здоров’я учнівської і студентської молоді [Електронний ресурс] / Е. А. Єрьоменко, С. А. Карасевич // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – 2020. – Вип. 6 (126). – С. 48–58. – Режим доступу : https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series15.2020.6(126).12.
Близнюк О. В. Методичні принципи фізичного виховання спортсменів бойового хортингу на основі сучасних тренувальних технологій / О. В. Близнюк, В. В. Вєхтєв, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1149–1163.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як чинник формування військово-патріотичних здібностей, фізичної культури та основ здоров’я учнівської молоді / Е. А. Єрьоменко, І. В. Кузора // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 15 «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/». – 2020. ¬ Вип. 8 (128) 20. – С. 61–69.
Митрофанов О. С. Структура і мотиви фізичної культури школярів і студентів у системі бойового хортингу / О. С. Митрофанов, Е. А. Єрьоменко, І. В. Кузора // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 1238–1256.
Єрьоменко Е. Формування фізичної культури та цінностей здорового способу життя студентської молоді як передумова спортивних успіхів у бойовому хортингу / Е. А. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 261–274.
Мірчев Д. В. Система декларованих принципів виховання особистості у процесі навчально-тренувальних занять бойовим хортингом / Д. В. Мірчев, Е. А. Єрьоменко, Р. В. Зуб // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 754–769.
Самоха І. М. Застосування методик здоров'язберігальної педагогіки бойового хортингу в умовах активної тренувальної діяльності / І. М. Самоха, Д. М. Самоха, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. міжнар. наук.-практ. конфер., 4–5 січня 2021 р., Ірпінь / Мін-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України, Фак-т підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, Каф. спец. дисциплін та організації професійної підготовки ; наук. кер. П. В. Пашко ; голова оргком. Е. А. Єрьоменко [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 3. – С. 766–784.
Биченко Є. Л. Функціональний прояв здоров'я спортсмена бойового хортингу в різних сферах життєдіяльності / Є. Л. Биченко, Е. А. Єрьоменко, О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 897–910.
Демчук С. Р. Бойовий хортинг як сучасний і популярний вид спорту в Україні / С. Р. Демчук, Е. А. Єрьоменко, І. Р. Ільницький // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 790–806.
Дорошенко М. М. Виховна роль і функції тренерів дитячих, юнацьких і молодіжних клубів бойового хортингу в Україні / М. М. Дорошенко, Е. А. Єрьоменко, Р. В. Зуб // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 1467–1481.
Єрьоменко Е. Медико-біологічні та морфофункціональні особливості бойового хортингу у процесі виховання фізичної культури та основ здоров’я студентів / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 112–121.