Бойовий хортинг у впровадженні козацьких традицій та звичаїв

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ КОЗАЦЬКОЮ СПІЛЬНОТОЮ
Єрьоменко Е. А. Впровадження системою бойового хортингу народних традицій та методик козацького родинно-шкільного виховання / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 1723–1737.
Самоха Д. М. Козацько-лицарське походження та історія становлення системи бойового хортингу / Д. М. Самоха, Е. А. Єрьоменко, О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 660–681.
Зуб Р. В. Витоки козацьких традицій бойового хортингу та його патріотично-прикладна спрямованість / Р. В. Зуб, Е. А. Єрьоменко, С. А. Бабурнич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – С. 1351–1364.
Штефюк І. К. Бойовий хортинг – козацьке воїнське мистецтво України / І. К. Штефюк, Т. В. Мандрик, Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 1. – С. 669–682.
Шевчук В. С. Вплив козацького військового звичаю на процес становлення і розвитку тренувальних методик системи бойового хортингу / В. С. Шевчук, Е. А. Єрьоменко, О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 613–634.
Каменюка О. В. Бойовий хортинг як осередок козацьких військових традицій української нації / О. В. Каменюка, Е. А. Єрьоменко, С. А. Карасевич // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 3. – С. 594–606.
Лях В. Інноваційні підходи у боротьбі «Лава на лаву» з учнями козацьких класів і спортсменів бойового хортингу / В. Лях, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 164–176.
Єрьоменко Е. Всесвітнє українське земляцтво та діаспора у сприянні розвитку бойового хортингу / Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 56–79.
Єрьоменко Е. А. Бойовий хортинг як елемент традиційної бойової культури української нації / Е. А. Єрьоменко // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 14–15 листопада 2019 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2019. – С. 652–671.
Радчук Н. Українська народна пісня як засіб патріотичного виховання козачат, джур і спортсменів бойового хортингу дитячо-юнацького віку / Н. Радчук, Е. Єрьоменко, З. Діхтяренко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 83–93.
Митрофанов О. С. Бойовий хортинг – видатна воїнська традиція українського народу / О. С. Митрофанов, Е. А. Єрьоменко, О. М. Гречаний // Бойовий хортинг та діяльність правоохоронних органів України : матер. Міжнар. наук.-практ. конф., 04–05 січня 2021 р., м. Ірпінь / Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2021. – Ч. 2. – С. 699–719.

Розвиток українського козацтва. Гідна історична спадщина войовничих пращурів

Побудування козацької фортеці на острові Хортиця (1550 р.)
ЗАПОРОЗЬКА СІЧ
Засновник Запорозької Січі на острові Хортиця кошовий отаман Дмитро Байда-Вишневецький (? - 1564)
ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ В КАРТИНАХ ТА МАЛЮНКАХ
Образи козаків в малюнках та ілюстраціях
Тактичні прийоми ведення бою запорозькими козаками
Становлення Запорозької Січі
Захоплення Військом Запорозьким турецького міста Юргіїв (грудень 1593 р.)
Про історію запорозького козацтва
Пам'ятники засновнику Запорозької Січі Байді Вишневецькому - кошовому отаману Війська Запорозького
Утворення самостійного Українського Козацького Війська з постійно діючим військовим центром в Подніпров’ї
Підготовка козаків (вишкіл)
Мистецтво війни запорозьців: піхота, використання возів, кавалерія, артілерія, саперна справа, морські походи
Бойова спадщина непереможних воїнів-характерників
КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ О КОЗАЦКОМЪ МАЛОРОССІЙСКОМЪ НАРОДЂ И О ВОЕННЫХЪ ЕГО ДЂЛАХЪ, собранное разныхъ исторій чрезъ Бунчуковаго Товарища Петра Симоновскаго, 1765 года
Запорозька Січ як центр організації й консолідації козацтва
Козацьке військове мистецтво охорони кордонів Запорозької Січі
Козацько-селянські повстання наприкінці XVI — на початку XVII ст.
«Бригантина» та Козацький човен XVIII ст.
Палацовий комплекс (1640 - ХІХ ст.) засновника Запорозької Січі князя Дмитра Вишневецького (Байди) у с. Вишнівці Тернопільської обл.
Взяття Військом Запорозьким Дюнкерка і капітулювання іспанського війська 11 жовтня 1646 року
Про козаків-характерників
Поремога козаків у Битві під Пилявцем у 1648 р.
Історична присяга 20 червня 1657 року: "Обіцяєм, що ніколи не будем думати ані про зраду, ані про розірвання злуки нашої з Військом Запорозьким"
Українське військо періоду козаччини
Козацькі війська в Тридцятилітній війні на боці Австрії
Лист-відповідь запорозьких козаків турецькому султану, написаний у 1676 р.
Запорозьке козацтво - найсильніша військова формація свого часу
ОПИСАНІЕ ЗАПОРОЖСКОЙ СЂЧИ, Сочиненіе секретаря Василія Чернявскаго 1766 г.
Братські школи та школи Запорізької Січі
Досконалі військові звичаї Війська Запорозького
Захоплення Білгорода Військом Запорозьким (березень 1594 р.)
Надприродні можливості козаків-характерників та їхні традиції бойового вишколу
Соціальні та політичні передумови формування українського козацтваУНІКАЛЬНИЙ ДОКУМЕНТ З ІСТОРІЇ ПІДПІЛЬНЕНСЬКОЇ СІЧІ
Характерник Іван Сірко
Особливості народної фізичної культури українського народу в козацьку еру
О польских налогах козакам и о нападении козацком на Польшу. За запрещение козакам ездить по Черному морю а паче за отнятие церквей и монастырей православных, козаки жестоко вооружились на поляков и с ними войну имели
Система військово - фізичної підготовки на Запорізькій Січі
Збройні сили та бойові засоби на Запорізькій Січі
Д. І. Яворницький. Історія запорізьких козаків
Записка списана Силуяном Мужилівським [Война тая] которая се възчала межы козаками войска Запорозского з Лехами в лютому 1649 р.
Проект Національного герба Війська Запорозького. Малюнок, виготовлений для прапора Лубенського полку полковником Іваном Кулябкою. 1758 р.
Запорізька Січ та її військові і тренувальні традиції
Феномен козацтва: генезис, характерні ознаки та особливості
Озброєння козаків
О бытии над козаками, по славе об них, гетманами из знатных польских вельмож. О созыве ими вольного охочего войска козацкого и для отомщения татарам и о составлении некоторыми из них коша при днепровских порогах
Історія війни козаків проти Польщі
Святилища та кургани острова Хортиці - колиски Запорозької Січі
Бойовий вишкіл козаків-характерників
Запорозьке козацтво в ставленнi до церков i духовенства
СРАЖЕНІЯ СЪ ТАТАРАМИ, ВЗЯТІЕ АЗОВА И ПРОЧІЯ БИТВЫ СЪ ТУРКАМИ
Боротьба запорозького козацтва з турецькими і татарськими загарбниками. Гетьман Сагайдачний і хотинська війна 1621 року
Історичне значення Запорізької Січі
Славетний кошовий отаман Запорозької Січі Іван Сірко
Незламний дух "історичного патрона Запорізької Січі" Дмитра Вишневецького
Воєнна педагогіка на Запорізькій Січі

ВІДЕО - ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Витоки козацтва на Середньому Подніпров’ї
П’єр ШЕВАЛЬЄ: Розвідка про землі, звичаї, спосіб правління, походження та релігію козаків (історичний документ)
Дипломатія Запорізької Січі й Козаччини
Друга козацька війна
Військове мистецтво, організація, зброя і формація Війська Запорозького
Запорозька Січ. Корені українського козацтва
Козацькі прізвища
Особливості військово-політичного та адміністративного устрою Запорізької Січі
Описаніе церемоніи въ избраніи малороссійскаго козацкаго гетьмана, въ городђ Глуховђ бывшей 1770 года, февраля 22
Подорожні записки В. Зуєва про рибні промисли запорозьких козаків
Етнічне походження запорозьких козаків
Боротьба за гирла Дніпра та Бугу в 1697 – 1698 роках
Право у Запорізькому низовому війську
Друга чверть ХVІІІ ст. Картуш карти І. Гомана, складеної на підставі карти України Гійома де Боплана, карти Польщі К. Данкертса та карти Московії Г. Деліля. Нюрнберг, 1716.
Летописное повествование о народе, козаках запорожских, отколь они взялися, и какие от них дела происходили, о разном повествовании, отколе и от коих времен и из каких народов в российских местах козаки, по мнению своему, быть мнят собрано и составлено чрез труды инженер-генерал-майора и кавалера Александра Ригельмана 1785-86 года
ПОХОДЪ ВЪ ПЕРСІЮ
Козацтво як впливовий чинник міжнародного життя
Ідея козацтва - в українській душі

       Я завжди буду прикладом високої честі і духу бойового хортингу      

      в серці воїна зберігати вірність рідній землі та пращурам     

 Українознавство і народні традиції
НАРОДЖЕННЯ УКРАЇНИ
Хортиця: Територія Вольностей
Відродження козацьких традицій в Україні
Проголошення декларації про державний суверенітет України
Українська філософія діаспори
Початок формування людської цивілізації на території України
Походження та суть національного символу — тризуба
Скіфо-сарматська доба. Античні міста-держави Північного Причорномор'я (території сучасної України)
Діорама "Козацька рада" в музеї на о. Хортиця
Антоній  Преподобний – засновник Києво-Печерської Лаври
Характерні риси та особливості розвитку культури Київської Русі
Історія розвитку фізичного виховання в Україні
Передісторія Розвитку Збройних Сил України
Богдан Хмельницький - найвидатніший гетьман України
Заповідники України
Кошовий отаман Запорозької Січі Іван Дмитрович Сірко (р. н. не від. — 1680)
Культура України в XIV—XVI ст.
Нестор Махно
Конституційний процес в Україні
Магія вишитого рушника
Останній гетьман України Павло Скоропадський
Конституція Пилипа Орлика
Гетьманат П. Скоропадського
Українська гумористика
Тарас Шевченко: Назар Стодоля 
Анна Ярославна – велика князівна Київської Русі
Українські прислів'я та приказки
Іван Кочерга: Ярослав Мудрий
ДО УКРАЇНЦІВ! Вірші про Україну 
Видатні представники українського мистецтва ХХ ст.
Дисидентський рух
Історія української філософії
Григорій Сковорода: Афоризми
Г Е Т Ь М А Н И     У К Р А Ї Н И
Характерницькі езотеричні практики в Україні
Світлі вчинки - то наші мечі
Національне відродження в Україні. Кирило-Мефодіївське товариство
Династія КИЯН та заснування КИЄВА
Афоризми видатних особистостей України 
Етапи перебудови та її наслідки для України
Ідеологічна боротьба навколо писанки
Павло Загребельний: УКРАЇНСЬКИЙ ШЛЯХ
Роман Коваль: ФІЛОСОФІЯ УКРАЇНСТВА 
Тест Українознавства – „різноманітність природи України”