ДІХТЯРЕНКО ЗОЯ МИХАЙЛІВНА - Голова науково-методичної колегії Національної федерації бойового хортингу України

 

Голова науково-методичної колегії Національної федерації бойового хортингу України
ДІХТЯРЕНКО ЗОЯ МИХАЙЛІВНА
Кандидат педагогічних наук: спеціальність 13.00.07 - теорія і методика виховання;
Вчений секретар Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації, доцент кафедри фізичного виховання, спорту та здоров'я людини Університету державної фіскальної служби України;
Докторант Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України;
Голова об'єднання педагогів і науковців України
Майстер спорту України
Автор понад 120 наукових праць, автор 3 навчально-методичних посібників, 1 авторське свідоцтво, 1 монографія.
Підвищення кваліфікації: Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС40233365/160-18 від 22.06.2018 р.
Навчальні дисципліни, що викладає: «Фізичне виховання»
Контакти:
Тел: +38-067-217-97-17 моб.
E-mail: zmdiktyarenk@gmail.com
Сторінка в мережі facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100011743500271
Профіль наукового рейтингу в Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=RlQOZ6UAAAAJ

 

 


 
ДІХТЯРЕНКО ЗОЯ МИХАЙЛІВНА: основні публікації про бойовий хортинг у фахових виданнях
Діхтяренко З. Бойовий хортинг – національна система підготовки професійних захисників України / З. Діхтяренко, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2019. – Вип. 11. – С. 20–28.
Діхтяренко З. Бойовий хортинг та значення патріотичних цінностей у процесі виховання спортсменів молодшого шкільного віку / З. Діхтяренко, Е.Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2017. – Вип. 8. – С. 6–18.
Діхтяренко З. Бойовий хортинг у комплексі навчально-виховних засобів загальноосвітньої школи / З. Діхтяренко, Е. Єрьоменко // Теорія і методика хортингу. – 2018. – Вип. 9. – С. 6–21.
Діхтяренко З. Збереження здоров’я в підлітків – успішної особистості засобами бойового хортингу під час дистанційного навчання / З. Діхтяренко, К. Федорченко // Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матер. ІХ Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конф., 10 грудня, 2021 р., Київ / Мін-во освіти і науки України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 300–305.
Діхтяренко З. Можливість інформаційних технологій для вивчення теоретичного матеріалу підлітками та студентською молоддю, курсантами з потенціалом формування активної життєвої позиції засобами бойового хортингу / З. Діхтяренко, К. Діхтяренко // Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матер. ІХ Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конф., 10 грудня, 2021 р., Київ / Мін-во освіти і науки України, Київський ун-т ім. Бориса Грінченка, Факультет здоров’я, фізичного виховання і спорту – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2021. – С. 44–49.
Діхтяренко З. Попередження загроз життю та здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час занять бойовим хортингом / З. М. Діхтяренко, Е.А. Єрьоменко, Л.М. Пустолякова, В.Е. Єрьоменко //Фізичне виховання в рідній школі: науково-методичний журнал. – К. : «Педагогічна преса». – 2020. № 4. (129). – C. 41-48.
Формування в учнівської та студентської молоді здорового способу життя в процесі військово-патріотичного виховання засобами бойового хортингу / З. М. Діхтяренко, О. І. Остапенко, М. Д. Зубалій, В. С. Шевчук // Фізичне виховання в рідній школі. – К. : ДІВП Видавництво «Педагогічна преса», 2021. – № 2 (131). – С. 29–32.
Бойовий хортинг як засіб всебічного виховання учнівської та студентської молоді, курсантів
Бойовий хортинг: запобігання травматизму та заподіяння шкоди життю і здоров’ю учнів, студентів, курсантів під час зайняття
Нормативно-правове забезпечення розвитку бойового хортингу в закладах освіти
Вплив інформаційних технологій та бойового хортингу на здоров’я учнівської та студентської молоді, курсантів