Вітаємо з офіційною реєстрацією першого клубу бойового хортингу в Київській області - Київського обласного спортивного клубу бойового хортингу "ВОЛЯ" та його Президента і засновника Дорошенка Максима Миколайовича

Шановні члени Національної федерації бойового хортингу України! Вітаємо з офіційною реєстрацією першого клубу бойового хортингу в Київській області - Київського обласного спортивного клубу бойового хортингу "ВОЛЯ" та його Президента і засновника Дорошенка Максима Миколайовича. Код ЄДРПОУ - 43363572.
Офіційний представник Національної федерації бойового хортингу в Вишгородському районі
Дорошенко Максим Миколайович, 30.01.1976 р.н.
Віце-президент Київської обласної федерації бойового хортингу
Освіта вища спеціальна: Інститут фізичної культури та спорту
Президент Київського обласного спортивного клубу бойового хортингу "Воля" (І.к.43363572)
Контакти:
Тел.: +38-093-191-99-28 моб.
Для ознайомлення з діяльністю Київського обласного спортивного клубу бойового хортингу "ВОЛЯ" та відвідування занять з бойового хортингу у Вишгородському районі Київської області Ви маєте можливість передивитися нашу сторінку на офіційному сайті та підібрати район і тренера: Сторінка - Київська обласна федерація бойового хортингу
 

Вітаємо з офіційною реєстрацією Вишгородської міської федерації бойового хортингу Київської області

Шановні члени Національної федерації бойового хортингу України! Вітаємо з офіційною реєстрацією Вишгородської міської федерації бойового хортингу Київської області. Код ЄДРПОУ - 43412535.
Президент Вишгородської міської федерації бойового хортингу
Дорошенко Микита Максимович, 07.03.2000 р.н.
Майстер спорту України,
Суддя першої категорії,
Освіта вища спеціальна: Інститут фізичної культури та спорту

Контакти:
Тел.: +38-063-265-39-33 моб.
Для ознайомлення з діяльністю Вишгородської міської федерації бойового хортингу та відвідування занять з бойового хортингу у м. Вишгороді Київської області Ви маєте можливість передивитися нашу сторінку на офіційному сайті та підібрати район і тренера: Сторінка - Київська обласна федерація бойового хортингу
 
ПОЧЕСНИЙ ПРЕЗИДЕНТ Вишгородської міської федерації бойового хортингу
Погорєлов Микола Олексійович
Учитель фізичної культури Вишгородської середньої школи
Освіта вища спеціальна: Інститут фізичної культури та спорту

Контакти:
Тел.: +38-097-788-13-73 моб.

Розробка робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг" та впровадження її у навчальний процес кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки для курсантів і студентів Факультету податкової міліції Університету ДФС України

Шановні фахівці бойового хортингу в Україні! Знайомимо Вас з авторським колективом розробників робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг" для впровадження її у навчальний процес кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки для курсантів і студентів Факультету податкової міліції Університету ДФС України.

АВТОР робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"
БАДЬОРА СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, кандидат педагогічних наук. У 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 – педагогіка, на тему: «Проблеми попередження девіантної поведінки вихованців режимних установ для неповнолітніх в історії вітчизняної педагогіки». Сфера наукових інтересів: Інноватика у діяльності викладача. Наукова діяльність: автор близько 30 наукових праць, 1 авторське свідоцтво в галузі охорони праці, співавтор 4 навчальних посібників. Навчальні дисципліни, що викладає: «Вогнева підготовка», «Тактико-спеціальна підготовка», «Спеціальна функціональна підготовка».
ПЕРШИЙ РЕЦЕНЗЕНТ робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"
ЧМЕЛЮК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
Проректор з питань підготовки кадрів податкової міліції – начальник Факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції. Освіта вища юридична. Кандидат юридичних наук. У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право на тему «Адміністративно-правові засади дозвільної діяльності місцевих органів виконавчої влади». Є автором понад 20 наукових та методичних праць. У 2009 році нагороджений нагрудним знаком «Відмінник податкової міліції». У 2012 році нагороджений відзнакою «За бездоганну службу в податковій міліції» ІІІ ступеня. У 2017 році нагороджений грамотою Антитерористичного центру при службі безпеки України за участь в Антитерористичній операції на території Донецької та Луганської областей. У 2018 році нагороджений: відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції». У 2019 році нагороджений подякою в.о. Голови ДФС України.
ДРУГИЙ РЕЦЕНЗЕНТ робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"
БУХТІЯРОВ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Доцент кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, кандидат юридичних наук, підполковник податкової міліції, майстер спорту України. У 2012 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Правові засади фінансування міліції з державного та місцевих бюджетів». Сфера наукових інтересів: фінансові розслідування, ухилення від сплати податків, спеціальні дисципліни та професійна підготовка. Наукова діяльність: автор близько 10 наукових праць, співавтор навчального посібника. Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка», «Основи організації служби в правоохоронних органах», «Основи вогневої підготовки».
НАЧАЛЬНИК КАФЕДРИ ВПРОВАДЖЕННЯ робочої програми навчальної дисципліни "Бойовий хортинг"
ГРИЩУК ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ
Начальник кафедри спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, кандидат юридичних наук, підполковник податкової міліції, майстер спорту України. У 2015 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, на тему «Правовий статус органів, що контролюють сплату податків та зборів в Україні». Сфера наукових інтересів: Інноваційні методи організації професійної підготовки в правоохоронних органах України. Наукова діяльність: автор понад 10 наукових праць, 5 авторських свідоцтв. Навчальні дисципліни, що викладає: «Спеціальна функціональна підготовка», «Спеціальна фізична підготовка», Фізичне виховання «спеціальна функціональна підготовка працівників фіскальних органів».
Робоча програма навчальної дисципліни „Бойовий хортинг” для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузь знань 26«Цивільна безпека» спеціальність 262«Правоохоронна діяльність» спеціалізація «Кримінальний аналіз»,
«Оперативно-тактичне забезпечення правоохоронної діяльності» статус дисципліни: вибіркова.
Робоча програма навчальної дисципліни «Бойовий хортинг» складена на основі освітньо-професійної програми, затвердженої Вченою радою 25 квітня  2019 року (протокол № 4).
Робочу програму навчальної дисципліни буде розглянуто та схвалено кафедрою спеціальних дисциплін та організації професійної підготовки, протокол від 23.12.2019 р. № 11.
Після засвоєння всього навчального курсу дисципліни громадянин здатний буде в подальшому передбачати виникнення нетипових екстремальних ситуацій, та отримувати тактичну перевагу, яка забезпечить йому збереження життя та здоров’я.
Мета навчальної дисципліни є набуття компетентностей, які використовуються громадянами під час різних видів опору та протистояння з боку невідомих осіб.
Завдання навчальної дисципліни:
знати та вміти застосовувати комунікативно-тактичні навички;
вивчення технік застосування спеціальних засобів та пристроїв що призначені для самозахисту;
використовувати набуті навички обеззброєння;
розвиток фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості реагування тощо);
формування професійно важливих психічних якостей (психічної стійкості, концентрації та переключення уваги, оперативного мислення тощо);
вивчення основ тренувального процесу та виконання прийомів рукопашного бою;
Об’єкт навчальної дисципліни є: специфічні суспільні відносини, що виникають під час оцінювання конкретних подій застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та зброї у нестандартних ситуаціях.
Предмет вивчення навчальної дисципліни. „Бойовий хортинг” є: набуття і вдосконалення навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень й психологічної готовності до застосування (використання) заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та пристроїв у нестандартних ситуаціях. Предмет охоплює:
– зміст і характеристики нестандартних ситуацій, причини їх виникнення та умови, що їм сприяють;
-   знання та вміння застосовувати комунікативно-тактичні навички;
-   вивчення технік застосування спеціальних засобів та пристроїв що призначені для самозахисту;
-   набуття навичок обеззброєння;
-   розвиток фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості реагування тощо);
-   формування професійно важливих психологічних якостей (психічної стійкості, концентрації та переключення уваги, оперативного мислення тощо);
-   вивчення основ тренувального процесу та виконання прийомів рукопашного бою;
-   навчити визначати можливі джерела небезпеки;
-   прогнозувати можливі варіанти нападу та їх уникнення.
У результатівивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:
характерні ознаки нестандартних ситуацій їх складові та зміст;
причини та умови виникнення ситуацій що несуть небезпеку, шляхи запобігання їх виникненню;
складові комунікативного процесу з особами що становлять суспільну небезпеку;
техніки обеззброєння суспільно-небезпечних осіб;
основи організації тренувального процесу для розвитку індивідуальних фізичних якостей;
основи психології та психічного стану людини що становить суспільну небезпеку;
техніки виконання прийомів рукопашного бою;
характеристики спеціальних засобів та умови їх застосування.
вміти:
застосовувати комунікативні навички при виникненні нестандартних та екстремальних ситуацій;
діяти під час виникнення та перебігу ситуацій що несуть небезпеку;
ефективно застосовувати спеціальні засоби та пристрої травматичної дії для самозахисту;
застосовуватиприйоми рукопашного бою в умовахфізичних і психічнихнавантажень;
не втрачати професійно важливіпсихологічніякості (психічнустійкість, концентрацію та переключенняуваги, оперативнемислення);
самостійнопідтримуватиналежнийрівеньзагальних і професійно-прикладнихфізичнихякостей.
Після вивчення курсу „Бойовий хортинг” здобувачі вищої освіти повинні володіти такими компетентностями:
інтегральні компетенції:
здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі правоохоронної діяльності, при здійсненні професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів правоохоронної діяльності та аналітики і характеризується комплексністю та невизначеністю умов.
загальні компетенції:
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- навички використання інформаційних і комунікаційних технологій;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність приймати обґрунтовані рішення;
- здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
- здатність працювати автономно;
- здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях;
- здатність до адаптації та дій у новій ситуації;
- здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
фахові компетентності:
- здатність виконувати функціональні обов’язки під час захисту фінансових інтересів держави, публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави та протидії злочинності;
- здатність стійко переносити тривалі різнопланові фізичні навантаження, пов’язані із виконанням службових обов’язків;
- здатність вживати заходів, спрямованих на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли в наслідок учинення кримінального чи адміністративного правопорушення;
- здатність забезпечувати охорону об'єктів державної власності та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об'єктів приватної і комунальної власності;
- знання та розуміння особливостей взаємодії правоохоронних органів під час реалізації покладених на них завдань, міжнародної взаємодії у сфері правоохоронної діяльності.
Програма результатів навчання включає:
- володіти достатніми навичками адаптуватись і діяти за звичних умов правоохоронної діяльності та за умов ускладнення оперативної обстановки;
- стійко переносити тривалі  різнопланові фізичні навантаження, пов’язані із виконанням службових обов’язків;
- володіти достатніми знаннями та навичками для надання домедичної допомоги у тому числі в екстремальних умовах;
- використовувати технічні прилади та спеціальні засоби;
- застосовувати заходи, спрямовані на усунення загроз життю та здоров’ю фізичних осіб і публічній безпеці, що виникли в наслідок учинення протиправних діянь;
- забезпечувати охорону об'єктів державної власності та безпеку взятих під захист осіб, охорону фізичних осіб та об'єктів приватної і комунальної власності.
Методи та форми навчання.
Практичні заняття, самостійна робота студента.
Організація поточного та підсумкового контролю знань.
У кожному семестрі система практичних занять будується як закінчений макроцикл, який підрозділяється на етапи, що відповідають різним розділам програми. Кожний етап завершується виконанням студентами відповідних нормативів, що характеризують ступінь засвоєння навчального матеріалу. Контрольнінормативискладені у відповідності до індивідуальних закономірностей формування та розвитку студента з урахуванням позитивного світового досвіду.
Під час контролю виконання завдань для самостійного опрацювання оцінюванню підлягає якість та рівень:
– самостійного опрацювання тем чи окремих питань;
− правильність проведення збирання, узагальнення та аналізу інформації про оперативну обстановку;
− підготовки рефератів, есе;
− підготовки конспектів навчальних чи наукових текстів;
− переклад іноземних текстів установлених обсягів;
− підготовка реферативних матеріалів з публікацій тощо.
Підсумковий контроль включає семестровий контроль та атестацію здобувачів вищої освіти. Семестровий контроль проводиться у формах семестрових заліків та екзамену з навчальної дисципліни „Бойовий хортинг” в обсязі навчального матеріалу, визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом та графіком освітнього процесу.
Здобувач вищої освіти вважається допущеним до семестрового контролю з навчальної дисципліни „ Бойовий хортинг ” (семестрових заліків та екзамену), якщо він виконав всі види робіт, передбачені навчальним планом на семестр з цієї навчальної дисципліни (виконання всіх контрольних робіт, практичних тощо).
Предмет програми. Набуття і вдосконалення навичок практичного застосування теоретичних знань щодо правильного оцінювання конкретних подій з подальшим прийняттям правомірних рішень й психологічної готовності до застосування (використання) заходів фізичного впливу, спеціальних засобів та пристроїв у нестандартних ситуаціях.
Зміст програми. – характеристики нестандартних ситуацій, причини їх виникнення та умови, що їм сприяють, знання та вміння застосовувати комунікативно-тактичні навички, вивчення технік застосування спеціальних засобів та пристроїв що призначені для самозахисту, набуття навичок обеззброєння, розвиток фізичних якостей (сили, витривалості, швидкості реагування), формування професійно важливих психологічних якостей (психічної стійкості, концентрації та переключення уваги, оперативного мислення), вивчення основ тренувального процесу та виконання прийомів рукопашного бою, навчити визначати можливі джерела небезпеки, прогнозувати можливі варіанти нападу та їх уникнення.
 

Президент Новомиргородської районної федерації бойового хортингу Кіровоградської області Олександр Григорович Бабенко виготовив торт з емблематикою бойового хортингу з нагоди дня народження сина Богдана Олександровича і вітає його зі святом

Президент Новомиргородської районної федерації бойового хортингу Кіровоградської області Олександр Григорович Бабенко виготовив торт з емблематикою бойового хортингу з нагоди дня народження сина Богдана Олександровича і вітає його зі святом, бажає йому подальших високих спортивних досягнень у бойовому хортингу, успішного навчання, наснаги та особистого розвитку. Ексклюзивний і смачний торт з емблематикою бойового хортингу є цікавою і незвичайною прикрасою такого особистого свята. До вітань приєднується тренерський колектив Кіровоградської обласної та Національної федерації бойового хортингу України.
Працюймо разом - процвітаймо разом!
З повагою,
Президент Національної федерації бойового хортингу України
Едуард Єрьоменко


БРОВАРСЬКА МІСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ. Структура та формування календарного плану спортивних заходів з бойового хортингу у м. Бровари на 2020 рік

Шановні члени Національної федерації бойового хортингу України! Тренерський колектив з бойового хортингу м. Бровари долучається до ідеї розвитку та популяризації національного професійно-прикладного виду спорту України бойового хортингу і запрошує Вас до співпраці. Ми чекаємо Вас на чемпіонатах і Кубках міста Бровари з бойового хортингу у 2020 році. Контакти для співпраці: Президент Броварської міської федерації бойового хортингу - тел. +38-067-352-83-78 - Богдан Олександр Миколайович; віце-президент Броварської міської федерації бойового хортингу - тел. +38-063-124-43-63 - Шибіко Анастасія Сергіївна. Броварська міська федерація регулярно проводить заходи за сприянням Броварської міської ради, партнерів і спонсорів, а наші спортсмени часто займають призові місця на чемпіонатах і кубках України, стають переможцями різних міжнародних турнірів.
З повагою,
Президент Броварської міської федерації бойового хортингу Олександр Богдан;
Віце-президент Броварської міської федерації бойового хортингу Анастасія Шибіко.

Кіровоградський відкритий обласний турнір з бойового хортингу "КУБОК ВОЇНА" серед дітей, молодших юнаків, юнаків, старших юнаків, кадетів, юніорів та дорослих. Новомиргород, 1 лютого 2020 року.

Шановні фахівці і прихильники бойового хортингу в Кіровоградській області!
Запрошуємо Вас взяти участь у Кіровоградському відкритому обласному турнірі з бойового хортингу "КУБОК ВОЇНА" серед дітей, молодших юнаків, юнаків, старших юнаків, кадетів, юніорів та дорослих, який проводить Новомиргородська районна федерація бойового хортингу в смт Новомиргород Кіровоградської області 1 лютого 2020 року. Головний суддя змагань - президент Новомиргородської районної федерації бойового хортингу Бабенко Олександр Григорович (тел: +38-097-569-43-86). Попередні заявки просимо подавати до 30 січня 2020  року на електронну пошту: horting.bexteb@gmail.com, а також підтвердити приїзд за телефонами: +38-067-520-00-00, +38-050-138-38-18 моб.
З повагою,
Президент Кіровоградської обласної федерації бойового хортингу
Валерій Валерійович Вєхтєв
Президент Новомиргородської районної федерації бойового хортингу
Олександр Григорович Бабенко

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ

Офіційний представник Національної федерації бойового хортингу України у Вінницькій області
Несмачний Віталій Павлович, 09.11.1968 р.н.
Освіта вища педагогічна
Майстер з бойового хортингу, 5 ранк
Контакти:
Тел: +38-096-189-33-17 моб.
E-mail: vp_nesmachniy@ukr.net
Для ознайомлення з діяльністю Вінницької обласної федерації бойового хортингу та відвідування занять з бойового хортингу у Вінницькій області Ви маєте можливість передивитися нашу сторінку на офіційному сайті та підібрати район і тренера: Сторінка - Вінницька обласна федерація бойового хортингу

СУМСЬКА ОБЛАСНА ФЕДЕРАЦІЯ БОЙОВОГО ХОРТИНГУ

Представник Національної федерації бойового хортингу України у Сумській області
Смолянінов Ігор Олександрович, 15.01.1983 р.н.
Майстер спорту України
Освіта: магістр державної служби
Майстер з бойового хортингу, 4 ранк
Контакти:
Тел: +38-095-937-71-67 моб.
Для ознайомлення з діяльністю Сумської обласної федерації бойового хортингу та відвідування занять з бойового хортингу у Сумській області Ви маєте можливість передивитися нашу сторінку на офіційному сайті та підібрати район і тренера: Сторінка - Сумська обласна федерація бойового хортингу

Проводиться набір у дитячо-юнацьку спортивну секцію з бойового хортингу у м. Запоріжжя, Хортицький район, Клуб школяра "Олімпієць". Тренер - Пеньков Юрій Миколайович, майстер бойового хортингу, 5 ранк

Шановні прихильники бойового хортингу у м. Запоріжжі! Запорізька міська федерація бойового хортингу проводить набір у дитячо-юнацьку спортивну секцію з бойового хортингу, яка працює у позашкільному навчальному закладі - Клуб школяра "Олімпієць" Комунарського районного центру молоді та школярів Запорізької міської ради. Заняття проводяться: понеділок, середа, п'ятниця, субота - 16:00 - 18:00, вівторок, четвер - 18:00 - 20:00.
Контакти для запису у секцію: +38-095-744-69-19 моб., E-mail: penkovhorting@ukr.net
З повагою,
Президент Запорізької міської федерації бойового хортингу,
тренер-викладач з бойового хортингу позашкільного навчального закладу - Клуб школяра "Олімпієць" Комунарського районного центру молоді та школярів Запорізької міської ради,
майстер бойового хортингу, 5 ранк
Юрій Миколайович Пеньков
 RSS-матеріал